ART BLOG KALENDAR DOGAĐAJA OSMRTNICE NATJEČAJI MARKETING
Sve odluke

zoran feliks vlada

Vlada ŽSB je usvojila Zapisnik sa 47. redovne i 34. izvanredne sjednice.

Na prijedlog Ministarstva financija, Vlada ŽSB je usvojila Prijedlog dokumenta okvirnog Proračuna Županije Središnja Bosna za razdoblje 2021. – 2023. godinu. Dokument okvirnog Proračuna za razdoblja 2021. – 2023. godine je kompleksan i sveobuhvatan dokument srednjoročnog planiranja u koji su uključene analize i projekcije Proračuna ŽSB, nastojeći da kvalitetnije poveže raspodjelu resursa s prioritetnim politikama Vlade ŽSB. Godišnji Proračun je ključni instrument Vlade i omogućava provođenje ciljeva vladinih politika kroz programe i konkretne aktivnosti. Stoga je ključni cilj srednjoročnog proračunskog planiranja, odnosno, planiranja Dokumenta okvirnog budžeta da politike Vlade ŽSB usredotoči na makroekonomske, fiskalne politike i politike rashoda. U skladu s tim, Dokument okvirnog proračuna za period 2021. – 2023. godine, predstavlja prednacrt Proračuna ŽSB za 2021. godinu i projekcije za naredne dvije godine, odnosno pokazuje gornje granice izdataka za 2021. godinu za svakog proračunskog korisnika.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada ŽSB primila k znanju Informaciju o stanju i kretanju prihoda i rashoda Proračunu ŽSB za period 1. 1. do 30. 6. 2020.godine, s usporednim pokazateljima izvršenja prihoda za isti period 2019. godine.

Vlada ŽSB je na prijedlog Ministarstva gospodarstva donijela Odluku o usvajanju kriterija korištenja sredstava za ostvarivanje prava za dodjelu financijskih sredstava. Ovom Odlukom usvajaju se kriteriji za korištenje sredstava za ostvarivanje prava na dodjelu financijskih sredstava gospodarskim i fizičkim licima s privrednim subjektivitetom kojima je naredbama stožera civilne zaštite zabranjeno obavljanje djelatnosti, kao i poslovnim subjektima, koji su imali pad 20% i više ostvarenog prometa uzrokovanog pandemijom COVID-19, u odnosu na isti mjesec 2019. godine.

Donesena je i Odluka o usvajanju Programa korištenja sredstava s kriterijima za ostvarivanje prava za prvi mjesec važenja Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i dodjelu financijskih sredstava. Odlukom se udvaja Program korištenja sredstava s kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu financijskih sredstava poslovnim subjektima koji su imali pad 20% i više ostvarenog prometa uzrokovanog pandemijom COVID-19, u odnosu na isti mjesec 2019. godine.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada ŽSB usvojila Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2019. godinu.

Usvojen je i Program rada i financijski plan Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za period 2020. – 2022. godina.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada ŽSB donijela sljedeće odluke:
– Odluku o prenamjeni sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta. Namjenska sredstva u Proračunu ŽSB ostvarena od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta usmjeravaju se na pomoć primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, tj. podršku proljetnoj sjetvi, u cilju saniranja ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom korona virusa. Sredstva su osigurana u Proračunu ŽSB za 2020. godinu i to:
o Sredstva iz Budžeta Srednjobosanskog kantona osigurana Tekući transferi pojedincima-za rekultiviranje poljoprivrednog zemljišta u iznosu 280.000,00 KM.
o Sredstva iz Budžeta Srednjobosanskog kantona osigurana Tekući transferi neprofitnim organizacijama-za rekultiviranje poljoprivrednog zemljišta u iznosu 30.000,00 KM i
o Sredstva iz Budžeta Srednjobosanskog kantona osigurana na stavci Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima -za rekultiviranje poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 215.925,00 KM
– Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa mjera zdravstvene zaštite životinja u 2020. godini na epizootiološkom području ŽSB i zaštita zdravlja bilja iz Budžeta SBK. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu izdvaja se iznos od 92.955,00 KM radi provođenja Programa mjera zdravstvene zaštite životinja u 2020. godini na epizootiološkom području SBK i zaštita zdravlja bilja iz Budžeta SBK. Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za nadoknadu štete vlasnicima životinja koje su bile zaražene 15.580,00 KM, po Programu mjera zdravstvene zaštite životinja veterinarskim stanicama 70.402,00 KM, i kolateralni troškovi 6.973,00 KM.
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Proračuna ŽSB za 2020. godinu za nabavku 4 (četiri) čitača čipova za potrebe Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Sa stavke „ “Nabavka opreme”, iz Proračuna ŽSB za 2020.godinu, izdvajaju se sredstva u iznosu od 1.338,80 KM (sa PDV-om) za nabavku 4 (četiri) čitača čipova za potrebe Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Sredstva iz ove Odluke doznačit će se firmi „Bosna-Vet“ d.o.o. Zenica.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada ŽSB donijela sljedeće odluke o izdvajanju sredstava iz Tekuće rezerve Proračuna ŽSB za 2020. godinu za podršku u liječenju:

– Odluka o izdvajanju sredstava iz Proračuna ŽSB za 2020. godinu u svrhu pomoći za liječenje. Iz sredstava Proračuna ŽSB za 2020. godinu s Tekuće rezerve Vlade ŽSB izdvajaju se sredstva u iznosu od 1.000,00 KM Vladimiru Štrbac iz Busovače, na ime podrške za liječenje.
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Proračuna ŽSB za 2020. godinu u svrhu pomoći za liječenje. Iz sredstava Proračuna ŽSB za 2020. godinu s Tekuće rezerve Vlade ŽSB izdvajaju se sredstva u iznosu od 1.500,00 KM Adela Skrobo iz Travnika, na ime podrške za liječenje.

Na prijedlog Županijske uprave za branitelje, Vlada ŽSB je dala sljedeće suglasnosti:
– Suglasnost za poništenje postupka za javnu nabavku ortopedskih pomagala, jer niti jedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva.
– Suglasnost za potpisivanje aneksa ugovora za nabavku ortopedskih pomagala za LOT 1, obzirom da postupak javne nabavke traje duži vremenski period s neizvjesnim vremenom okončanja, a u cilju premašivanja postojećeg dana je suglasnost za potpisivanje Aneksa.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada ŽSB dala suglasnost Hrvatskoj bolnici „Dr. fra Mato Nikolić“ Nova Bila za provođenje projekta „Covid bolnice“. Cilj projekta je pripremiti dio bolnice za eventualne buduće faze ove ili sličnih pandemija. Realizacijom projekta stvorili bi se uvjeti koji podrazumijevaju potpunu samostalnost dijela bolnice od ostalih kapaciteta te mogućnost nesmetanog rada redovne djelatnosti bolnice i pružanja usluga.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada ŽSB dala suglasnost za prenamjenu izdvojenih sredstava Hrvatskoj bolnici Dr. fra Mato Nikolić, Nova Bila koja su prvobitno izdvojena Odlukom Vlade za nabavku Enzimno vezivnog imuno-apsorbirajućeg eleja ELISA u ukupnom iznosu od 55.000,00 KM. Kako je nabavka izvršena za 36.270,00 odobrava se prenamjena u iznosu od 18.730,00 KM za nabavku respiratora ili anestezioloških aparata, odnosno ovaj iznos se pridodaje već izdvojenim sredstvima za ove namjene iz Tekuće rezerve Vlade u iznosu od 150.000,00 KM.

Vlada ŽSB je primila k znanju Informaciju o realizaciji zaključaka o provjeri diploma, a na prijedlog Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, i predložila sljedeće zaključke:
– Predviđeni rok do 30. 6. 2020.g. iz tačke IV Zaključka prolongira se do 31. 12. 2020.g. za provjeru diploma.
– Upozoravaju se sve institucije na koje se odnosi obaveza revizije, odnosno provjere vjerodostojnosti obrazovnih isprava iz tačke I Zaključka Vlade od 3.10.2019. godine, da odmah podnesu zahtjeve na odgovarajuće adrese koje vrše provjeru.
– Vlada se obavezuje da će pristupiti rješavanju plaćanja provjere vjerodostojnosti diploma koje su stečene izvan ŽSB.

0
0
0
s2sdefault

artinfo2019-footer-logo.png

REDAKCIJA PORTALA

E-mail

artinfo.portal@gmail.com

Marketing

marketing@artinfo.ba

POSTANITE DIO TIMA

Copyright 2007-2020 ART  Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17