Sarajevo i SBK

 

SARAJEVO

11:00 do 12:30 sati u ulici Hrasnička cesta
12:30 do 14:00 sati u ulici Safeta Zajke, Reljevo
13:00 do 14:30 sati u mjestu Lješevo, Ilijaš
22:00 do 23:00 sati u ulici Obala Kulina bana

KISELJAK

08:30 do 10:15 sati Han Ploča
11:00 do 13:00 sati Draževići
13:30 do 15:30 sati Duhri

KREŠEVO

09:00 do 11:30 sati Rakova Noga
16:30 do 19:00 sati Resnik

FOJNICA

10:30 do 12:30 sati Nadbare
13:00 do 15:00 sati Polje Ostružnica
15:30 do 17:30 sati Pločari Polje

BUSOVAČA

13:30 do 14:30 sati Kaonik (stari most)
14:30 do 15:30 sati ulica N.Š.Zrinski (kod autolakirera Dejo)
16:00 do 17:30 sati Gavrine kuće
17:30 do 19:00 sati Oselište (stari Tamex)
19:00 do 20:00 sati ulica 1.mart/ožujak (kod ug.ob.Penelopa)

VITEZ

07:00 do 09:00 sati ulica Hrvatske mladeži
09:00 do 11:00 sati ulica Kralja Tvrtka
12:00 do 13:00 sati M-5 Bila
13:00 do 14:00 sati R-441 Počulica

NOVI TRAVNIK

15:30 do 17:00 sati M-16.4 Rankovići
17:30 do 19:00 sati R-439 Rastovci
20:00 do 21:30 sati M-16.4 Ratanjska
22:00 do 23:00 sati M-16.4 Bučići

TRAVNIK

08:30 do 10:30 sati Nova Bila
12:00 do 14:00 sati Gornji Dolac
16:30 do 18:30 sati Kalibunar
20:00 do 21:30 sati Šehida

BUGOJNO

13:00 do 14:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Zlavast
15:00 do 16:30 sati Bugojno-Novi Travnik, Bristovi
17:00 do 18:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Podgaj (BC Bajrić)
19:00 do 20:30 sati ulica Slobode

DONJI VAKUF

08:30 do 09:30 sati Oborci
11:00 do 12:00 sati Nova Travnička
18:30 do 19:30 sati Komar
21:00 do 22:00 sati Torlakovac

GORNJI VAKUF/USKOPLJE

07:00 do 08:00 sati Dražev Dolac
11:00 do 13:00 sati Trnovača
16:00 do 17:00 sati ulica Vrbaska
20:00 do 21:00 sati Pajić Polje
23:00 do 00:00 sati Ploča

JAJCE

07:15 do 09:15 sati M-5 Mile
09:30 do 11:30 sati M-16 Zastinje

Stacionarni radari (SBK)

Kiseljak, M-5.1 Brnjaci
Kiseljak, M-5.1, Kaćuni
Busovača, M-5
Vitez, M-5 (kod Impregnacije)
Travnik, M-5 Kalibunar, (kod BP INA)
Novi Travnik, M-16.4 Nević Polje
Gornji Vakuf/Uskoplje, M-16.2 Trnovača
Bugojno, M-16.2 Vrbanja
Bugojno, M-16.4 Bristovi
Jajce, M-5 (Donje Pijavice)

Stacionarni radari (Sarajevo)

Ulica Terezija, pravac prema Skenderiji
Ulica Zmaja od Bosne, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, pravac Ilidža-Centar
Ulica Bulevar Meše Selimovića, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, ispod Stupske petlje, oba smjera
Raskrsnica ulica Zvornička-T.Osman paše (kod stadiona Grbavica)
Brza cesta u Blažuju, skretanje za Vlakovo
Brza cesta Mostarsko raskršće-Ilidža, kod skretanja na M-17 za Ilidžu
M-5 Rakovica (kod OŠ)
M-5 Gladno polje
Ulica Zmaja od Bosne, "Kampus"
Ulica Zmaja od Bosne, kod ekonomske škole
Bulevar Meše Selimovića, kod RTV doma
M-17 Binježevo
A-1 Visoko-Sarajevo, Malešići
Bulevar Meše Selimovića, Otoka
Ulica Kurta Schorka, Dobrinja
Ulica Butmirska cesta, smjer Ilidža-Sokolović Kolonija
Raskrsnica ulica Butmirska cesta-Ilidža, smjer Sokolović Kolonija-Ilidža
Ulica Želimira Vidovića Kelija, smjer ka Lukavici
Ulica Drinska (kod pješačke pasarele)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Ćemerlića prema spoju sa ul. H. Kajtaza)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Kajtaza prema spoju sa ul. H. Ćemerlića)
Ulica Safeta Zajke (kod Garden centra)
A-1 Malešići smjer Visoko-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Malešići smjer Sarajevo-Visoko (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Tarčin-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Sarajevo-Tarčin (SPARTA kamera)
M-17 Binježevo (SPARTA kamera)
M-18 Semizovac (SPARTA kamera)
R-445 Lješevo (SPARTA kamera)
Ul. Brusulje-Hreša (SPARTA kamera)
M-5 Tunel Krečane - Lapišnica (SPARTA kamera)
Ulica Derviša Numića (SPARTA kamera)
M-5 Gladno polje (SPARTA kamera)
Ulica Put FAMOS-a Hrasnica (SPARTA kamera)
Ulica Kurta Shorka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Meše Selimovića Otoka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana -izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

artinfo.ba | preuzeto s portala bihamk.ba

ART BLOG NAŠA DIJASPORA NATJEČAJI MARKETING POŠALJITE VIJEST
Sarajevo i SBK

 

SARAJEVO

11:00 do 12:30 sati u ulici Hrasnička cesta
12:30 do 14:00 sati u ulici Safeta Zajke, Reljevo
13:00 do 14:30 sati u mjestu Lješevo, Ilijaš
22:00 do 23:00 sati u ulici Obala Kulina bana

KISELJAK

08:30 do 10:15 sati Han Ploča
11:00 do 13:00 sati Draževići
13:30 do 15:30 sati Duhri

KREŠEVO

09:00 do 11:30 sati Rakova Noga
16:30 do 19:00 sati Resnik

FOJNICA

10:30 do 12:30 sati Nadbare
13:00 do 15:00 sati Polje Ostružnica
15:30 do 17:30 sati Pločari Polje

BUSOVAČA

13:30 do 14:30 sati Kaonik (stari most)
14:30 do 15:30 sati ulica N.Š.Zrinski (kod autolakirera Dejo)
16:00 do 17:30 sati Gavrine kuće
17:30 do 19:00 sati Oselište (stari Tamex)
19:00 do 20:00 sati ulica 1.mart/ožujak (kod ug.ob.Penelopa)

VITEZ

07:00 do 09:00 sati ulica Hrvatske mladeži
09:00 do 11:00 sati ulica Kralja Tvrtka
12:00 do 13:00 sati M-5 Bila
13:00 do 14:00 sati R-441 Počulica

NOVI TRAVNIK

15:30 do 17:00 sati M-16.4 Rankovići
17:30 do 19:00 sati R-439 Rastovci
20:00 do 21:30 sati M-16.4 Ratanjska
22:00 do 23:00 sati M-16.4 Bučići

TRAVNIK

08:30 do 10:30 sati Nova Bila
12:00 do 14:00 sati Gornji Dolac
16:30 do 18:30 sati Kalibunar
20:00 do 21:30 sati Šehida

BUGOJNO

13:00 do 14:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Zlavast
15:00 do 16:30 sati Bugojno-Novi Travnik, Bristovi
17:00 do 18:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Podgaj (BC Bajrić)
19:00 do 20:30 sati ulica Slobode

DONJI VAKUF

08:30 do 09:30 sati Oborci
11:00 do 12:00 sati Nova Travnička
18:30 do 19:30 sati Komar
21:00 do 22:00 sati Torlakovac

GORNJI VAKUF/USKOPLJE

07:00 do 08:00 sati Dražev Dolac
11:00 do 13:00 sati Trnovača
16:00 do 17:00 sati ulica Vrbaska
20:00 do 21:00 sati Pajić Polje
23:00 do 00:00 sati Ploča

JAJCE

07:15 do 09:15 sati M-5 Mile
09:30 do 11:30 sati M-16 Zastinje

Stacionarni radari (SBK)

Kiseljak, M-5.1 Brnjaci
Kiseljak, M-5.1, Kaćuni
Busovača, M-5
Vitez, M-5 (kod Impregnacije)
Travnik, M-5 Kalibunar, (kod BP INA)
Novi Travnik, M-16.4 Nević Polje
Gornji Vakuf/Uskoplje, M-16.2 Trnovača
Bugojno, M-16.2 Vrbanja
Bugojno, M-16.4 Bristovi
Jajce, M-5 (Donje Pijavice)

Stacionarni radari (Sarajevo)

Ulica Terezija, pravac prema Skenderiji
Ulica Zmaja od Bosne, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, pravac Ilidža-Centar
Ulica Bulevar Meše Selimovića, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, ispod Stupske petlje, oba smjera
Raskrsnica ulica Zvornička-T.Osman paše (kod stadiona Grbavica)
Brza cesta u Blažuju, skretanje za Vlakovo
Brza cesta Mostarsko raskršće-Ilidža, kod skretanja na M-17 za Ilidžu
M-5 Rakovica (kod OŠ)
M-5 Gladno polje
Ulica Zmaja od Bosne, "Kampus"
Ulica Zmaja od Bosne, kod ekonomske škole
Bulevar Meše Selimovića, kod RTV doma
M-17 Binježevo
A-1 Visoko-Sarajevo, Malešići
Bulevar Meše Selimovića, Otoka
Ulica Kurta Schorka, Dobrinja
Ulica Butmirska cesta, smjer Ilidža-Sokolović Kolonija
Raskrsnica ulica Butmirska cesta-Ilidža, smjer Sokolović Kolonija-Ilidža
Ulica Želimira Vidovića Kelija, smjer ka Lukavici
Ulica Drinska (kod pješačke pasarele)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Ćemerlića prema spoju sa ul. H. Kajtaza)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Kajtaza prema spoju sa ul. H. Ćemerlića)
Ulica Safeta Zajke (kod Garden centra)
A-1 Malešići smjer Visoko-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Malešići smjer Sarajevo-Visoko (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Tarčin-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Sarajevo-Tarčin (SPARTA kamera)
M-17 Binježevo (SPARTA kamera)
M-18 Semizovac (SPARTA kamera)
R-445 Lješevo (SPARTA kamera)
Ul. Brusulje-Hreša (SPARTA kamera)
M-5 Tunel Krečane - Lapišnica (SPARTA kamera)
Ulica Derviša Numića (SPARTA kamera)
M-5 Gladno polje (SPARTA kamera)
Ulica Put FAMOS-a Hrasnica (SPARTA kamera)
Ulica Kurta Shorka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Meše Selimovića Otoka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana -izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

artinfo.ba | preuzeto s portala bihamk.ba

artinfo2019-footer-logo.png

REDAKCIJA PORTALA

E-mail

artinfo.portal@gmail.com

Marketing

marketing@artinfo.ba

POSTANITE DIO TIMA

Copyright 2007-2022 ART  Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17