Sarajevo i SBK

 

SARAJEVO

11:00 do 12:30 sati u ulici Vilsonovo šetalište
11:30 do 13:30 sati na M-18 Nišići-Bijambare
22:00 do 23:30 sati u ulici Maršala Tita

KISELJAK

08:30 do 10:15 sati Gromiljak
11:00 do 13:00 sati Višnjica Polje
13:30 do 15:30 sati Lug

KREŠEVO

09:00 do 11:30 sati Alagići
15:00 do 17:30 sati Resnik

FOJNICA

10:30 do 12:30 sati Nadbare
13:00 do 15:00 sati ulica Bosanska
15:30 do 17:30 sati Prokoški put

BUSOVAČA

15:00 do 16:30 sati Bukovci (mjesto Džafe)
16:30 do 18:00 sati Kaćini (lokalna cesta)
18:30 do 20:00 sati Gavrine kuće
20:00 do 21:30 sati ulica 1.mart/ožujak (skretanje za naselje Luka)

VITEZ

07:00 do 09:00 sati ulica Lašvanska
09:00 do 11:00 sati R-440 Bila
12:00 do 13:00 sati lokalna cesta, Kruščica
13:00 do 14:00 sati M-5 Šantići

NOVI TRAVNIK

08:00 do 09:00 sati M-16.4 Stojkovići
10:00 do 11:00 sati M-16.4 Rankovići
12:00 do 13:00 sati M-16.4 V.dom
13:30 do 14:30 sati R-439 Trenica

TRAVNIK

08:30 do 10:30 sati Han Bila
12:00 do 14:00 sati Mosor
16:30 do 18:30 sati Turbe
20:00 do 21:30 sati Donje Putićevo

BUGOJNO

13:00 do 14:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Kopčić
15:00 do 16:30 sati Bugojno-Novi Travnik, ulica Rostovska
17:00 do 18:30 sati ulica Slobode
19:00 do 20:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Gračanica

DONJI VAKUF

09:00 do 10:00 sati Komar
11:00 do 12:00 sati Titova
13:00 do 14:00 sati Rujanci
17:30 do 18:30 sati Torlakovac

GORNJI VAKUF/USKOPLJE

00:00 do 01:00 sati ulica Vrbaska
08:00 do 09:00 sati Duratbegović Dolac
11:00 do 13:00 sati ulica Vrbaska
16:00 do 17:00 sati Humac
20:00 do 21:00 sati Boljkovac
23:00 do 00:00 sati ulica Vrbaska

Stacionarni radari (SBK)

Kiseljak, M-5.1 Brnjaci
Kiseljak, M-5.1, Kaćuni
Busovača, M-5
Vitez, M-5 (kod Impregnacije)
Travnik, M-5 Kalibunar, (kod BP INA)
Novi Travnik, M-16.4 Nević Polje
Gornji Vakuf/Uskoplje, M-16.2 Trnovača
Bugojno, M-16.2 Vrbanja
Bugojno, M-16.4 Bristovi
Jajce, M-5 (Donje Pijavice)

Stacionarni radari (Sarajevo)

Ulica Terezija, pravac prema Skenderiji
Ulica Zmaja od Bosne, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, pravac Ilidža-Centar
Ulica Bulevar Meše Selimovića, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, ispod Stupske petlje, oba smjera
Raskrsnica ulica Zvornička-T.Osman paše (kod stadiona Grbavica)
Brza cesta u Blažuju, skretanje za Vlakovo
Brza cesta Mostarsko raskršće-Ilidža, kod skretanja na M-17 za Ilidžu
M-5 Rakovica (kod OŠ)
M-5 Gladno polje
Ulica Zmaja od Bosne, "Kampus"
Ulica Zmaja od Bosne, kod ekonomske škole
Bulevar Meše Selimovića, kod RTV doma
M-17 Binježevo
A-1 Visoko-Sarajevo, Malešići
Bulevar Meše Selimovića, Otoka
Ulica Kurta Schorka, Dobrinja
Ulica Butmirska cesta, smjer Ilidža-Sokolović Kolonija
Raskrsnica ulica Butmirska cesta-Ilidža, smjer Sokolović Kolonija-Ilidža
Ulica Želimira Vidovića Kelija, smjer ka Lukavici
Ulica Drinska (kod pješačke pasarele)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Ćemerlića prema spoju sa ul. H. Kajtaza)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Kajtaza prema spoju sa ul. H. Ćemerlića)
Ulica Safeta Zajke (kod Garden centra)
A-1 Malešići smjer Visoko-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Malešići smjer Sarajevo-Visoko (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Tarčin-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Sarajevo-Tarčin (SPARTA kamera)
M-17 Binježevo (SPARTA kamera)
M-18 Semizovac (SPARTA kamera)
R-445 Lješevo (SPARTA kamera)
Ul. Brusulje-Hreša (SPARTA kamera)
M-5 Tunel Krečane - Lapišnica (SPARTA kamera)
Ulica Derviša Numića (SPARTA kamera)
M-5 Gladno polje (SPARTA kamera)
Ulica Put FAMOS-a Hrasnica (SPARTA kamera)
Ulica Kurta Shorka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Meše Selimovića Otoka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana -izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

artinfo.ba | preuzeto s portala bihamk.ba

ART BLOG NAŠA DIJASPORA NATJEČAJI MARKETING POŠALJITE VIJEST
Sarajevo i SBK

 

SARAJEVO

11:00 do 12:30 sati u ulici Vilsonovo šetalište
11:30 do 13:30 sati na M-18 Nišići-Bijambare
22:00 do 23:30 sati u ulici Maršala Tita

KISELJAK

08:30 do 10:15 sati Gromiljak
11:00 do 13:00 sati Višnjica Polje
13:30 do 15:30 sati Lug

KREŠEVO

09:00 do 11:30 sati Alagići
15:00 do 17:30 sati Resnik

FOJNICA

10:30 do 12:30 sati Nadbare
13:00 do 15:00 sati ulica Bosanska
15:30 do 17:30 sati Prokoški put

BUSOVAČA

15:00 do 16:30 sati Bukovci (mjesto Džafe)
16:30 do 18:00 sati Kaćini (lokalna cesta)
18:30 do 20:00 sati Gavrine kuće
20:00 do 21:30 sati ulica 1.mart/ožujak (skretanje za naselje Luka)

VITEZ

07:00 do 09:00 sati ulica Lašvanska
09:00 do 11:00 sati R-440 Bila
12:00 do 13:00 sati lokalna cesta, Kruščica
13:00 do 14:00 sati M-5 Šantići

NOVI TRAVNIK

08:00 do 09:00 sati M-16.4 Stojkovići
10:00 do 11:00 sati M-16.4 Rankovići
12:00 do 13:00 sati M-16.4 V.dom
13:30 do 14:30 sati R-439 Trenica

TRAVNIK

08:30 do 10:30 sati Han Bila
12:00 do 14:00 sati Mosor
16:30 do 18:30 sati Turbe
20:00 do 21:30 sati Donje Putićevo

BUGOJNO

13:00 do 14:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Kopčić
15:00 do 16:30 sati Bugojno-Novi Travnik, ulica Rostovska
17:00 do 18:30 sati ulica Slobode
19:00 do 20:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Gračanica

DONJI VAKUF

09:00 do 10:00 sati Komar
11:00 do 12:00 sati Titova
13:00 do 14:00 sati Rujanci
17:30 do 18:30 sati Torlakovac

GORNJI VAKUF/USKOPLJE

00:00 do 01:00 sati ulica Vrbaska
08:00 do 09:00 sati Duratbegović Dolac
11:00 do 13:00 sati ulica Vrbaska
16:00 do 17:00 sati Humac
20:00 do 21:00 sati Boljkovac
23:00 do 00:00 sati ulica Vrbaska

Stacionarni radari (SBK)

Kiseljak, M-5.1 Brnjaci
Kiseljak, M-5.1, Kaćuni
Busovača, M-5
Vitez, M-5 (kod Impregnacije)
Travnik, M-5 Kalibunar, (kod BP INA)
Novi Travnik, M-16.4 Nević Polje
Gornji Vakuf/Uskoplje, M-16.2 Trnovača
Bugojno, M-16.2 Vrbanja
Bugojno, M-16.4 Bristovi
Jajce, M-5 (Donje Pijavice)

Stacionarni radari (Sarajevo)

Ulica Terezija, pravac prema Skenderiji
Ulica Zmaja od Bosne, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, pravac Ilidža-Centar
Ulica Bulevar Meše Selimovića, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, ispod Stupske petlje, oba smjera
Raskrsnica ulica Zvornička-T.Osman paše (kod stadiona Grbavica)
Brza cesta u Blažuju, skretanje za Vlakovo
Brza cesta Mostarsko raskršće-Ilidža, kod skretanja na M-17 za Ilidžu
M-5 Rakovica (kod OŠ)
M-5 Gladno polje
Ulica Zmaja od Bosne, "Kampus"
Ulica Zmaja od Bosne, kod ekonomske škole
Bulevar Meše Selimovića, kod RTV doma
M-17 Binježevo
A-1 Visoko-Sarajevo, Malešići
Bulevar Meše Selimovića, Otoka
Ulica Kurta Schorka, Dobrinja
Ulica Butmirska cesta, smjer Ilidža-Sokolović Kolonija
Raskrsnica ulica Butmirska cesta-Ilidža, smjer Sokolović Kolonija-Ilidža
Ulica Želimira Vidovića Kelija, smjer ka Lukavici
Ulica Drinska (kod pješačke pasarele)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Ćemerlića prema spoju sa ul. H. Kajtaza)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Kajtaza prema spoju sa ul. H. Ćemerlića)
Ulica Safeta Zajke (kod Garden centra)
A-1 Malešići smjer Visoko-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Malešići smjer Sarajevo-Visoko (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Tarčin-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Sarajevo-Tarčin (SPARTA kamera)
M-17 Binježevo (SPARTA kamera)
M-18 Semizovac (SPARTA kamera)
R-445 Lješevo (SPARTA kamera)
Ul. Brusulje-Hreša (SPARTA kamera)
M-5 Tunel Krečane - Lapišnica (SPARTA kamera)
Ulica Derviša Numića (SPARTA kamera)
M-5 Gladno polje (SPARTA kamera)
Ulica Put FAMOS-a Hrasnica (SPARTA kamera)
Ulica Kurta Shorka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Meše Selimovića Otoka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana -izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

artinfo.ba | preuzeto s portala bihamk.ba

artinfo2019-footer-logo.png

REDAKCIJA PORTALA

E-mail

artinfo.portal@gmail.com

Marketing

marketing@artinfo.ba

POSTANITE DIO TIMA

Copyright 2007-2022 ART  Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17