Sarajevo i SBK

 

SARAJEVO

09:30 do 10:30 sati u ulici Zmaja od Bosne
11:30 do 12:30 sati u ulici Safeta Zajke, Briješće
13:00 do 14:00 sati u ulici Zagrebačka
22:00 do 23:00 sati u ulici Bulevar Meše Selimovića, DZ O.Maslić

KISELJAK

08:30 do 10:15 sati A-1 Lepenica
11:00 do 13:00 sati Han Ploča
13:30 do 15:30 sati Draževići

KREŠEVO

09:00 do 11:00 sati Rakva Noga
16:00 do 18:30 sati Alagići

FOJNICA

10:30 do 12:30 sati Pločari Polje
13:00 do 15:00 sati Polje Ostružnica
15:30 do 17:30 sati Nadbare

BUSOVAČA

15:00 do 16:00 sati ulica 1.mart/ožujak (u mjestu Draga)
16:00 do 17:00 sati Polje (autobusko stajalište)
17:30 do 19:00 sati Kaonik (stari most)
19:00 do 20:30 sati Gavrine kuće
20:30 do 21:30 sati ulica N.Š.Zrinski (kod ug.ob. KIM)

VITEZ

07:00 do 09:00 sati ulica Lašvanska
09:00 do 11:00 sati M-5 Bila
12:00 do 13:00 sati MR-440 Bila
13:00 do 14:00 sati M-5 Ahmići

NOVI TRAVNIK

09:00 do 19:30 sati ulica S.Tomaševića
11:00 do 12:30 sati M-16.4 Margetići
18:30 do 20:30 sati M-16.4 Stojkovići
21:00 do 22:30 sati M-16.4 Bučići

TRAVNIK

08:30 do 10:30 sati Kalibunar
12:00 do 14:00 sati Dolac na Lašvi
16:30 do 18:30 sati Turbe
20:00 do 21:30 sati Alej konzula

BUGOJNO

09:00 do 10:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Gračanica
11:00 do 12:30 sati Bugojno-Novi Travnik, prevoj Rostovo
13:00 do 14:30 sati ulica 307.M.brigade
15:00 do 16:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Kopčić

DONJI VAKUF

08:30 do 09:30 sati Titova
10:00 do 11:00 sati ulica 770 Slbbr.
12:00 do 13:00 sati Prusac
16:30 do 17:30 sati Oborci

GORNJI VAKUF/USKOPLJE

09:00 do 10:00 sati Voljice
12:00 do 13:00 sati Bistrica
15:00 do 16:00 sati Humac
18:00 do 19:00 sati ulica Vrbaska
22:00 do 00:00 sati Duratbegović Dolac

JAJCE

17:00 do 19:00 sati M-16 Podbarevo
19:15 do 21:00 sati M-5 Skela

Stacionarni radari (SBK)

Kiseljak, M-5.1 Brnjaci
Kiseljak, M-5.1, Kaćuni
Busovača, M-5
Vitez, M-5 (kod Impregnacije)
Travnik, M-5 Kalibunar, (kod BP INA)
Novi Travnik, M-16.4 Nević Polje
Gornji Vakuf/Uskoplje, M-16.2 Trnovača
Bugojno, M-16.2 Vrbanja
Bugojno, M-16.4 Bristovi
Jajce, M-5 (Donje Pijavice)

Stacionarni radari (Sarajevo)

Ulica Terezija, pravac prema Skenderiji
Ulica Zmaja od Bosne, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, pravac Ilidža-Centar
Ulica Bulevar Meše Selimovića, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, ispod Stupske petlje, oba smjera
Raskrsnica ulica Zvornička-T.Osman paše (kod stadiona Grbavica)
Brza cesta u Blažuju, skretanje za Vlakovo
Brza cesta Mostarsko raskršće-Ilidža, kod skretanja na M-17 za Ilidžu
M-5 Rakovica (kod OŠ)
M-5 Gladno polje
Ulica Zmaja od Bosne, "Kampus"
Ulica Zmaja od Bosne, kod ekonomske škole
Bulevar Meše Selimovića, kod RTV doma
M-17 Binježevo
A-1 Visoko-Sarajevo, Malešići
Bulevar Meše Selimovića, Otoka
Ulica Kurta Schorka, Dobrinja
Ulica Butmirska cesta, smjer Ilidža-Sokolović Kolonija
Raskrsnica ulica Butmirska cesta-Ilidža, smjer Sokolović Kolonija-Ilidža
Ulica Želimira Vidovića Kelija, smjer ka Lukavici
Ulica Drinska (kod pješačke pasarele)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Ćemerlića prema spoju sa ul. H. Kajtaza)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Kajtaza prema spoju sa ul. H. Ćemerlića)
Ulica Safeta Zajke (kod Garden centra)
A-1 Malešići smjer Visoko-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Malešići smjer Sarajevo-Visoko (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Tarčin-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Sarajevo-Tarčin (SPARTA kamera)
M-17 Binježevo (SPARTA kamera)
M-18 Semizovac (SPARTA kamera)
R-445 Lješevo (SPARTA kamera)
Ul. Brusulje-Hreša (SPARTA kamera)
M-5 Tunel Krečane - Lapišnica (SPARTA kamera)
Ulica Derviša Numića (SPARTA kamera)
M-5 Gladno polje (SPARTA kamera)
Ulica Put FAMOS-a Hrasnica (SPARTA kamera)
Ulica Kurta Shorka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Meše Selimovića Otoka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana -izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

artinfo.ba | preuzeto s portala bihamk.ba

ART BLOG NAŠA DIJASPORA NATJEČAJI MARKETING POŠALJITE VIJEST
Sarajevo i SBK

 

SARAJEVO

09:30 do 10:30 sati u ulici Zmaja od Bosne
11:30 do 12:30 sati u ulici Safeta Zajke, Briješće
13:00 do 14:00 sati u ulici Zagrebačka
22:00 do 23:00 sati u ulici Bulevar Meše Selimovića, DZ O.Maslić

KISELJAK

08:30 do 10:15 sati A-1 Lepenica
11:00 do 13:00 sati Han Ploča
13:30 do 15:30 sati Draževići

KREŠEVO

09:00 do 11:00 sati Rakva Noga
16:00 do 18:30 sati Alagići

FOJNICA

10:30 do 12:30 sati Pločari Polje
13:00 do 15:00 sati Polje Ostružnica
15:30 do 17:30 sati Nadbare

BUSOVAČA

15:00 do 16:00 sati ulica 1.mart/ožujak (u mjestu Draga)
16:00 do 17:00 sati Polje (autobusko stajalište)
17:30 do 19:00 sati Kaonik (stari most)
19:00 do 20:30 sati Gavrine kuće
20:30 do 21:30 sati ulica N.Š.Zrinski (kod ug.ob. KIM)

VITEZ

07:00 do 09:00 sati ulica Lašvanska
09:00 do 11:00 sati M-5 Bila
12:00 do 13:00 sati MR-440 Bila
13:00 do 14:00 sati M-5 Ahmići

NOVI TRAVNIK

09:00 do 19:30 sati ulica S.Tomaševića
11:00 do 12:30 sati M-16.4 Margetići
18:30 do 20:30 sati M-16.4 Stojkovići
21:00 do 22:30 sati M-16.4 Bučići

TRAVNIK

08:30 do 10:30 sati Kalibunar
12:00 do 14:00 sati Dolac na Lašvi
16:30 do 18:30 sati Turbe
20:00 do 21:30 sati Alej konzula

BUGOJNO

09:00 do 10:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Gračanica
11:00 do 12:30 sati Bugojno-Novi Travnik, prevoj Rostovo
13:00 do 14:30 sati ulica 307.M.brigade
15:00 do 16:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Kopčić

DONJI VAKUF

08:30 do 09:30 sati Titova
10:00 do 11:00 sati ulica 770 Slbbr.
12:00 do 13:00 sati Prusac
16:30 do 17:30 sati Oborci

GORNJI VAKUF/USKOPLJE

09:00 do 10:00 sati Voljice
12:00 do 13:00 sati Bistrica
15:00 do 16:00 sati Humac
18:00 do 19:00 sati ulica Vrbaska
22:00 do 00:00 sati Duratbegović Dolac

JAJCE

17:00 do 19:00 sati M-16 Podbarevo
19:15 do 21:00 sati M-5 Skela

Stacionarni radari (SBK)

Kiseljak, M-5.1 Brnjaci
Kiseljak, M-5.1, Kaćuni
Busovača, M-5
Vitez, M-5 (kod Impregnacije)
Travnik, M-5 Kalibunar, (kod BP INA)
Novi Travnik, M-16.4 Nević Polje
Gornji Vakuf/Uskoplje, M-16.2 Trnovača
Bugojno, M-16.2 Vrbanja
Bugojno, M-16.4 Bristovi
Jajce, M-5 (Donje Pijavice)

Stacionarni radari (Sarajevo)

Ulica Terezija, pravac prema Skenderiji
Ulica Zmaja od Bosne, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, pravac Ilidža-Centar
Ulica Bulevar Meše Selimovića, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, ispod Stupske petlje, oba smjera
Raskrsnica ulica Zvornička-T.Osman paše (kod stadiona Grbavica)
Brza cesta u Blažuju, skretanje za Vlakovo
Brza cesta Mostarsko raskršće-Ilidža, kod skretanja na M-17 za Ilidžu
M-5 Rakovica (kod OŠ)
M-5 Gladno polje
Ulica Zmaja od Bosne, "Kampus"
Ulica Zmaja od Bosne, kod ekonomske škole
Bulevar Meše Selimovića, kod RTV doma
M-17 Binježevo
A-1 Visoko-Sarajevo, Malešići
Bulevar Meše Selimovića, Otoka
Ulica Kurta Schorka, Dobrinja
Ulica Butmirska cesta, smjer Ilidža-Sokolović Kolonija
Raskrsnica ulica Butmirska cesta-Ilidža, smjer Sokolović Kolonija-Ilidža
Ulica Želimira Vidovića Kelija, smjer ka Lukavici
Ulica Drinska (kod pješačke pasarele)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Ćemerlića prema spoju sa ul. H. Kajtaza)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Kajtaza prema spoju sa ul. H. Ćemerlića)
Ulica Safeta Zajke (kod Garden centra)
A-1 Malešići smjer Visoko-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Malešići smjer Sarajevo-Visoko (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Tarčin-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Sarajevo-Tarčin (SPARTA kamera)
M-17 Binježevo (SPARTA kamera)
M-18 Semizovac (SPARTA kamera)
R-445 Lješevo (SPARTA kamera)
Ul. Brusulje-Hreša (SPARTA kamera)
M-5 Tunel Krečane - Lapišnica (SPARTA kamera)
Ulica Derviša Numića (SPARTA kamera)
M-5 Gladno polje (SPARTA kamera)
Ulica Put FAMOS-a Hrasnica (SPARTA kamera)
Ulica Kurta Shorka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Meše Selimovića Otoka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana -izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

artinfo.ba | preuzeto s portala bihamk.ba

artinfo2019-footer-logo.png

REDAKCIJA PORTALA

E-mail

artinfo.portal@gmail.com

Marketing

marketing@artinfo.ba

POSTANITE DIO TIMA

Copyright 2007-2022 ART  Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17