Sarajevo i SBK

 

SARAJEVO

10:00 do 11:00 sati Lješevo, Ilijaš
12:00 do 13:00 sati Podlugovi, Ilijaš
13:30 do 15:00 sati Brza cesta, Mostarsko raskršće-Ilidža
22:00 do 23:30 sati u ulici Obala Kulina bana

KISELJAK

17:00 do 19:00 sati Han Ploča
19:45 do 21:15 sati Draževići
21:30 do 23:00 sati Duhri
23:45 do 01:00 sati ulica Sarajevska cesta

KREŠEVO

09:00 do 11:30 sati Resnik
16:00 do 18:30 sati Alagići

FOJNICA

10:30 do 12:30 sati ulica Bosanska
13:00 do 15:00 sati Gojevići
15:30 do 17:30 sati Polje Ostružnica

BUSOVAČA

09:00 do 10:00 sati Gavrine kuće
10:00 do 11:00 sati ulica 1.mart/ožujak (skretanje za naselje Luka)
11:30 do 13:00 sati Polje (kod groblja)
13:00 do 14:30 sati ulica Tisovačka
14:30 do 15:30 sati ulica N.Š.Zrinski (kod Ciglane)

VITEZ

15:00 do 17:00 sati R-4414 Dubravica
17:00 do 19:00 sati lokalna cesta, Kruščica
20:00 do 21:00 sati M-5 Šantići
21:00 do 22:00 sati R-440 Bila

NOVI TRAVNIK

08:30 do 09:30 sati M-16.4 Stojkovići (BP Ti-Oil)
10:30 do 11:30 sati M-16.4 Rankovići
12:00 do 13:00 sati M-16.4 Ratanjska
14:00 do 15:00 sati M-16.4 Bučići

TRAVNIK

08:30 do 10:30 sati Han Bila (škola)
12:00 do 14:00 sati Guča Gora
16:30 do 18:30 sati Kalibunar
20:00 do 21:30 sati Nova Bila

BUGOJNO

13:00 do 14:30 sati ulica 307.M.brigade
15:00 do 16:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Lug
17:00 do 18:30 sati Bugojno-Novi Travnik, ulica Rostovska
19:00 do 20:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Gračanica

DONJI VAKUF

07:30 do 08:30 sati Titova
12:00 do 13:00 sati ulica 770 Slbbr.
17:00 do 18:00 sati Oborci
21:00 do 22:00 sati Rujanci

GORNJI VAKUF/USKOPLJE

01:00 do 02:00 sati ulica Vrbaska (Bingo)
07:00 do 08:00 sati Pajić Polje (škola)
12:00 do 13:00 sati ulica Bistrička cesta (škola)
20:00 do 21:00 sati Dobrošin
22:00 do 00:00 sati Humac

JAJCE

09:00 do 11:00 sati M-5 Zelenkovice
11:30 do 13:30 sati M-5 Skela

Stacionarni radari (SBK)

Kiseljak, M-5.1 Brnjaci
Kiseljak, M-5.1, Kaćuni
Busovača, M-5
Vitez, M-5 (kod Impregnacije)
Travnik, M-5 Kalibunar, (kod BP INA)
Novi Travnik, M-16.4 Nević Polje
Gornji Vakuf/Uskoplje, M-16.2 Trnovača
Bugojno, M-16.2 Vrbanja
Bugojno, M-16.4 Bristovi
Jajce, M-5 (Donje Pijavice)

Stacionarni radari (Sarajevo)

Ulica Terezija, pravac prema Skenderiji
Ulica Zmaja od Bosne, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, pravac Ilidža-Centar
Ulica Bulevar Meše Selimovića, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, ispod Stupske petlje, oba smjera
Raskrsnica ulica Zvornička-T.Osman paše (kod stadiona Grbavica)
Brza cesta u Blažuju, skretanje za Vlakovo
Brza cesta Mostarsko raskršće-Ilidža, kod skretanja na M-17 za Ilidžu
M-5 Rakovica (kod OŠ)
M-5 Gladno polje
Ulica Zmaja od Bosne, "Kampus"
Ulica Zmaja od Bosne, kod ekonomske škole
Bulevar Meše Selimovića, kod RTV doma
M-17 Binježevo
A-1 Visoko-Sarajevo, Malešići
Bulevar Meše Selimovića, Otoka
Ulica Kurta Schorka, Dobrinja
Ulica Butmirska cesta, smjer Ilidža-Sokolović Kolonija
Raskrsnica ulica Butmirska cesta-Ilidža, smjer Sokolović Kolonija-Ilidža
Ulica Želimira Vidovića Kelija, smjer ka Lukavici
Ulica Drinska (kod pješačke pasarele)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Ćemerlića prema spoju sa ul. H. Kajtaza)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Kajtaza prema spoju sa ul. H. Ćemerlića)
Ulica Safeta Zajke (kod Garden centra)
A-1 Malešići smjer Visoko-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Malešići smjer Sarajevo-Visoko (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Tarčin-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Sarajevo-Tarčin (SPARTA kamera)
M-17 Binježevo (SPARTA kamera)
M-18 Semizovac (SPARTA kamera)
R-445 Lješevo (SPARTA kamera)
Ul. Brusulje-Hreša (SPARTA kamera)
M-5 Tunel Krečane - Lapišnica (SPARTA kamera)
Ulica Derviša Numića (SPARTA kamera)
M-5 Gladno polje (SPARTA kamera)
Ulica Put FAMOS-a Hrasnica (SPARTA kamera)
Ulica Kurta Shorka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Meše Selimovića Otoka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana -izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

artinfo.ba | preuzeto s portala bihamk.ba

ART BLOG NAŠA DIJASPORA NATJEČAJI MARKETING POŠALJITE VIJEST
Sarajevo i SBK

 

SARAJEVO

10:00 do 11:00 sati Lješevo, Ilijaš
12:00 do 13:00 sati Podlugovi, Ilijaš
13:30 do 15:00 sati Brza cesta, Mostarsko raskršće-Ilidža
22:00 do 23:30 sati u ulici Obala Kulina bana

KISELJAK

17:00 do 19:00 sati Han Ploča
19:45 do 21:15 sati Draževići
21:30 do 23:00 sati Duhri
23:45 do 01:00 sati ulica Sarajevska cesta

KREŠEVO

09:00 do 11:30 sati Resnik
16:00 do 18:30 sati Alagići

FOJNICA

10:30 do 12:30 sati ulica Bosanska
13:00 do 15:00 sati Gojevići
15:30 do 17:30 sati Polje Ostružnica

BUSOVAČA

09:00 do 10:00 sati Gavrine kuće
10:00 do 11:00 sati ulica 1.mart/ožujak (skretanje za naselje Luka)
11:30 do 13:00 sati Polje (kod groblja)
13:00 do 14:30 sati ulica Tisovačka
14:30 do 15:30 sati ulica N.Š.Zrinski (kod Ciglane)

VITEZ

15:00 do 17:00 sati R-4414 Dubravica
17:00 do 19:00 sati lokalna cesta, Kruščica
20:00 do 21:00 sati M-5 Šantići
21:00 do 22:00 sati R-440 Bila

NOVI TRAVNIK

08:30 do 09:30 sati M-16.4 Stojkovići (BP Ti-Oil)
10:30 do 11:30 sati M-16.4 Rankovići
12:00 do 13:00 sati M-16.4 Ratanjska
14:00 do 15:00 sati M-16.4 Bučići

TRAVNIK

08:30 do 10:30 sati Han Bila (škola)
12:00 do 14:00 sati Guča Gora
16:30 do 18:30 sati Kalibunar
20:00 do 21:30 sati Nova Bila

BUGOJNO

13:00 do 14:30 sati ulica 307.M.brigade
15:00 do 16:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Lug
17:00 do 18:30 sati Bugojno-Novi Travnik, ulica Rostovska
19:00 do 20:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Gračanica

DONJI VAKUF

07:30 do 08:30 sati Titova
12:00 do 13:00 sati ulica 770 Slbbr.
17:00 do 18:00 sati Oborci
21:00 do 22:00 sati Rujanci

GORNJI VAKUF/USKOPLJE

01:00 do 02:00 sati ulica Vrbaska (Bingo)
07:00 do 08:00 sati Pajić Polje (škola)
12:00 do 13:00 sati ulica Bistrička cesta (škola)
20:00 do 21:00 sati Dobrošin
22:00 do 00:00 sati Humac

JAJCE

09:00 do 11:00 sati M-5 Zelenkovice
11:30 do 13:30 sati M-5 Skela

Stacionarni radari (SBK)

Kiseljak, M-5.1 Brnjaci
Kiseljak, M-5.1, Kaćuni
Busovača, M-5
Vitez, M-5 (kod Impregnacije)
Travnik, M-5 Kalibunar, (kod BP INA)
Novi Travnik, M-16.4 Nević Polje
Gornji Vakuf/Uskoplje, M-16.2 Trnovača
Bugojno, M-16.2 Vrbanja
Bugojno, M-16.4 Bristovi
Jajce, M-5 (Donje Pijavice)

Stacionarni radari (Sarajevo)

Ulica Terezija, pravac prema Skenderiji
Ulica Zmaja od Bosne, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, pravac Ilidža-Centar
Ulica Bulevar Meše Selimovića, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, ispod Stupske petlje, oba smjera
Raskrsnica ulica Zvornička-T.Osman paše (kod stadiona Grbavica)
Brza cesta u Blažuju, skretanje za Vlakovo
Brza cesta Mostarsko raskršće-Ilidža, kod skretanja na M-17 za Ilidžu
M-5 Rakovica (kod OŠ)
M-5 Gladno polje
Ulica Zmaja od Bosne, "Kampus"
Ulica Zmaja od Bosne, kod ekonomske škole
Bulevar Meše Selimovića, kod RTV doma
M-17 Binježevo
A-1 Visoko-Sarajevo, Malešići
Bulevar Meše Selimovića, Otoka
Ulica Kurta Schorka, Dobrinja
Ulica Butmirska cesta, smjer Ilidža-Sokolović Kolonija
Raskrsnica ulica Butmirska cesta-Ilidža, smjer Sokolović Kolonija-Ilidža
Ulica Želimira Vidovića Kelija, smjer ka Lukavici
Ulica Drinska (kod pješačke pasarele)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Ćemerlića prema spoju sa ul. H. Kajtaza)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Kajtaza prema spoju sa ul. H. Ćemerlića)
Ulica Safeta Zajke (kod Garden centra)
A-1 Malešići smjer Visoko-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Malešići smjer Sarajevo-Visoko (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Tarčin-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Sarajevo-Tarčin (SPARTA kamera)
M-17 Binježevo (SPARTA kamera)
M-18 Semizovac (SPARTA kamera)
R-445 Lješevo (SPARTA kamera)
Ul. Brusulje-Hreša (SPARTA kamera)
M-5 Tunel Krečane - Lapišnica (SPARTA kamera)
Ulica Derviša Numića (SPARTA kamera)
M-5 Gladno polje (SPARTA kamera)
Ulica Put FAMOS-a Hrasnica (SPARTA kamera)
Ulica Kurta Shorka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Meše Selimovića Otoka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana -izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

artinfo.ba | preuzeto s portala bihamk.ba

artinfo2019-footer-logo.png

REDAKCIJA PORTALA

E-mail

artinfo.portal@gmail.com

Marketing

marketing@artinfo.ba

POSTANITE DIO TIMA

Copyright 2007-2022 ART  Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17