Sud BiH

l_404945614f2ee53ae57fc61e12679578.jpg

 Sud Bosne i Hercegovine, nakon održanog pretresa za razmatranje sporazuma o priznanju krivnje i ročišta za izricanje kaznenopravne sankcije u predmetu Miralem Hurić, donio je presudu kojom je optuženi Hurić oglašen krivim što je počinio produženo kazneno djelo porezna utaja ili prevara.

Sud je izrekao uvjetnu osudu kojom je optuženom Miralemu Huriću utvrđena kazna zatvora u trajanju od jedne godine. Istovremeno je određeno da se izrečena kazna neće izvršiti ako optuženi u roku od dvije godine, od dana pravomoćnosti presude, ne počini novo kazneno djelo.

Sud je optuženom, kao sporednu, izrekao novčanu kaznu u iznosu od  3.000 KM koju je optuženi dužan platiti u roku od 30 dana od dana pravomoćnosti presude. Ukoliko optuženi, u ostavljenom roku, ne plati navedenu novčanu kaznu, Sud će, u skladu s članom 47. stav 3. KZBiH, istu zamijeniti kaznom zatvora tako što će se za svakih započetih 100 KM novčane kazne odrediti jedan dan zatvora s tim da ne može prekoračiti propisanu kaznu za navedeno djelo.

Na osnovu člana 110. i 111. KZBiH od optuženog Miralema Hurića oduzima se protupravno stečena imovinska korist u iznosu od 28.707,94 KM koju je optuženi u cijelosti izmirio.

Miralem Hurić kriv je što je u toku 2016. i 2019. godine u Živinicama, kao osnivač i odgovorno lice u pravnom licu „Grap Investing“ d.o.o. Živinice, izbjegao plaćanje davanja propisanih poreznim zakonodavstvom BiH ne dajući zahtijevane podatke i pružanjem lažnih podataka o svojim stečenim oporezivim prihodima, a iznos obaveze čije se plaćanje izbjegava prelazi iznos od 10.000, 00 KM. Optuženi nije evidentirao kroz poslovne knjige ostvareni oporezivi promet niti ga je prijavio u podnesenim PDV prijavama Upravi za indirektno oporezivanje (UIO), odnosno nije iskazao izlazni PDV te je na taj način oštećen proračun Bosne i Hercegovine u iznosu od 28.707,94 KM, navodi se u priopćenju iz Suda BiH. 

artinfo.ba

ART BLOG NAŠA DIJASPORA NATJEČAJI MARKETING POŠALJITE VIJEST
Sud BiH

l_404945614f2ee53ae57fc61e12679578.jpg

 Sud Bosne i Hercegovine, nakon održanog pretresa za razmatranje sporazuma o priznanju krivnje i ročišta za izricanje kaznenopravne sankcije u predmetu Miralem Hurić, donio je presudu kojom je optuženi Hurić oglašen krivim što je počinio produženo kazneno djelo porezna utaja ili prevara.

Sud je izrekao uvjetnu osudu kojom je optuženom Miralemu Huriću utvrđena kazna zatvora u trajanju od jedne godine. Istovremeno je određeno da se izrečena kazna neće izvršiti ako optuženi u roku od dvije godine, od dana pravomoćnosti presude, ne počini novo kazneno djelo.

Sud je optuženom, kao sporednu, izrekao novčanu kaznu u iznosu od  3.000 KM koju je optuženi dužan platiti u roku od 30 dana od dana pravomoćnosti presude. Ukoliko optuženi, u ostavljenom roku, ne plati navedenu novčanu kaznu, Sud će, u skladu s članom 47. stav 3. KZBiH, istu zamijeniti kaznom zatvora tako što će se za svakih započetih 100 KM novčane kazne odrediti jedan dan zatvora s tim da ne može prekoračiti propisanu kaznu za navedeno djelo.

Na osnovu člana 110. i 111. KZBiH od optuženog Miralema Hurića oduzima se protupravno stečena imovinska korist u iznosu od 28.707,94 KM koju je optuženi u cijelosti izmirio.

Miralem Hurić kriv je što je u toku 2016. i 2019. godine u Živinicama, kao osnivač i odgovorno lice u pravnom licu „Grap Investing“ d.o.o. Živinice, izbjegao plaćanje davanja propisanih poreznim zakonodavstvom BiH ne dajući zahtijevane podatke i pružanjem lažnih podataka o svojim stečenim oporezivim prihodima, a iznos obaveze čije se plaćanje izbjegava prelazi iznos od 10.000, 00 KM. Optuženi nije evidentirao kroz poslovne knjige ostvareni oporezivi promet niti ga je prijavio u podnesenim PDV prijavama Upravi za indirektno oporezivanje (UIO), odnosno nije iskazao izlazni PDV te je na taj način oštećen proračun Bosne i Hercegovine u iznosu od 28.707,94 KM, navodi se u priopćenju iz Suda BiH. 

artinfo.ba

artinfo2019-footer-logo.png

REDAKCIJA PORTALA

E-mail

artinfo.portal@gmail.com

Marketing

marketing@artinfo.ba

POSTANITE DIO TIMA

Copyright 2007-2022 ART  Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17