Konstituirajuća sjednica

vijecnica kiss

Na temelju članka 19. Poslovnika o radu Općinskog vijeća („Sl. glasnik Općine Kiseljak“, broj: 03/09,5/09), ovlašteni vijećnik Općinskog vijeća Kiseljak, saziva za dan 30.12.2020. godine 1. Konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Kiseljak.
Sjednica će biti održana u Vijećnici Općine Kiseljak u 17 sati.

Za sjednicu je predližen 

D N E V N I R E D :

1. Polaganje i potpisivanje svečane prisege za vijećnike Općinskog vijeća Kiseljak, izabrane
na općinskim izborima 15.11.2020. godine.

2. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Kiseljak

3. Rješenje o izboru predsjedatelja Općinskog vijeća Kiseljak i zamjenika predsjedatelja Općinskog vijeća Kiseljak.

4. Rješenje o imenovanju:
- Povjerenstva za Statut, Poslovnik i propise
- Povjerenstva za proračun i financije
- Povjerenstva za predstavke i pritužbe
- Povjerenstva za jednakopravnost spolova
- Povjerenstva za mlade
- Etičkog Povjerenstva
- Povjerenstva za mjesne zajednice, suradnju sa udrugama, građanima i odnose sa vjerskim zajednicama
- Povjerenstva za planiranje općinskog razvoja (PPOR)
- Povjerenstva za međugradsku i prijateljsku suradnju
- Povjerenstva za unapređenje dječje zaštite

 

 

artinfo.ba

ART BLOG NAŠA DIJASPORA NATJEČAJI MARKETING POŠALJITE VIJEST
Konstituirajuća sjednica

vijecnica kiss

Na temelju članka 19. Poslovnika o radu Općinskog vijeća („Sl. glasnik Općine Kiseljak“, broj: 03/09,5/09), ovlašteni vijećnik Općinskog vijeća Kiseljak, saziva za dan 30.12.2020. godine 1. Konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Kiseljak.
Sjednica će biti održana u Vijećnici Općine Kiseljak u 17 sati.

Za sjednicu je predližen 

D N E V N I R E D :

1. Polaganje i potpisivanje svečane prisege za vijećnike Općinskog vijeća Kiseljak, izabrane
na općinskim izborima 15.11.2020. godine.

2. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Kiseljak

3. Rješenje o izboru predsjedatelja Općinskog vijeća Kiseljak i zamjenika predsjedatelja Općinskog vijeća Kiseljak.

4. Rješenje o imenovanju:
- Povjerenstva za Statut, Poslovnik i propise
- Povjerenstva za proračun i financije
- Povjerenstva za predstavke i pritužbe
- Povjerenstva za jednakopravnost spolova
- Povjerenstva za mlade
- Etičkog Povjerenstva
- Povjerenstva za mjesne zajednice, suradnju sa udrugama, građanima i odnose sa vjerskim zajednicama
- Povjerenstva za planiranje općinskog razvoja (PPOR)
- Povjerenstva za međugradsku i prijateljsku suradnju
- Povjerenstva za unapređenje dječje zaštite

 

 

artinfo.ba

artinfo2019-footer-logo.png

REDAKCIJA PORTALA

E-mail

artinfo.portal@gmail.com

Marketing

marketing@artinfo.ba

POSTANITE DIO TIMA

Copyright 2007-2022 ART  Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17