ART BLOG KALENDAR DOGAĐAJA OSMRTNICE NATJEČAJI MARKETING
JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Kiseljak

vodovod kolaz

Vodovod i kanalizacija d.o.o. Kiseljak javno je poduzeće koje posljednjih godina rapidno raste, ostvaruje dobre rezultate a njihova izvješća i poslovanje mahom su hvaljeni i na sjednica Općinskog vijeća kako od vladajućih tako i opozicijskih stranaka.

Međutim, u javnosti se nerijetko vode polemike i osjeti nezadovoljstvo pogotovo kada je u pitanju kvaliteta vode. Odgovore smo potražili na licu mjesta te sa direktorom ovog poduzeća, Mladenom Medićem, obišli dio postojećeg vodovodnog sustava, od izvorišta ,vodosprema i prepumpnih stanica kao i središta firme.

Širok spektar djelatnosti

Djelatnost Javnog poduzeća Vodovod i kanalizacija definirana je primarnim aktivnostima na proizvodnji i distribuciji vode, tekućem održavanju vodovodnog sustava i postojeće kanalizacijske mreže, skupljanjem, utovarom, odvozom i deponiranjem komunalnog otpada, održavanjem javnih površina a odnedavno i održavanjem gradskog groblja.

Pored osnovnih, kontinuirano se odvijaju i ostale djelatnosti čiji profil određuje dinamiku razvoja i obnavljanja sustava poput izgradnje nove i rekonstrukcije postojeće mreže, zamjene i održavanja priključaka, održavanje deponije, vodozaštitnih zona, parkinga…

Tako je samo u prošloj godini izvršeno 350 intervencija na vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži raznih profila.

 

120353088_893012027899439_9213398708319234171_n.jpg

Vodovodni sustav općine Kiseljak raspolaže sa nešto više od 135.000 m primarne i sekundarne vodovodne mreže (prošle godine izgrađeno 8.000 m nove vodovodne mreže na području Gromiljaka i rekonstruiran vodovod Studenac koji datira iz 1914 g., u dužini 3.000 m ) a s obzirom da pojedini dijelovi datiraju još uvijek  od početka 20 st., kontinuirana rekonstrukcija je neophodna.

Što se tiče kanalizacijske mreže, govorimo o izgrađenoj dužini od nešto više L= 30.200 m, s tim što se konstantno radi na proširenju sukladno finansijskim mogućnostima te je u ovoj godini  izgrađeno oko 2000 m.

Kontinuirano se radi na sanaciji gubitaka u mreži ,te zamućenja vode što je na pojedinim dijelovima uslijed većih oborina nemoguće spriječiti radi samog  izvorišta Grahovci (područje Vele), zbog čega se mora  pristupiti na automatizaciji upravljanja zasunima istog.

Održavanje javnih površina svakodnevni je zadatak ovog poduzeća a općenit je dojam da je općina, a posebno uže središte, itekako čista i uredna. Preuzimanje brige o održavanju gradskog groblja povećalo je obim posla pogotovo što se pristupilo evidentiranju grobnih mjesta te ustupanju i dodjeljivanju istih. Naime, nakon snimljenog svakog grobnog mjesta, kompletna dokumentacija je digitalizirana tako da je procedura rezervacije-dodjele i ustupanja uvelike pojednostavljena a samim time i održavanje groblja.

120428145_996760044127166_8729373605117144245_n.jpg

 

Digitalizacija i nove tehnologije

Međutim, proces digitalizacije na primjeru groblja nije počeo a neće ni završiti. Naime, u potpunosti je digitaliziran sustav zelenih otoka dodijeljenih  kanti za uvođenje dvolinijskog načina odvoza  otpada te su podaci uneseni u katastarske podatke. Također je i   vodovodni  sustavu unesen u bazu podataka Q-gis. Naime, djelatnici ovog poduzeća na mobilnoj aplikaciji imaju mogućnost nadzora i praćenja stanja vodoopskrbe , količine klora, koncentracije klora , potencijalnih gubitaka vode i kvarova u sustavu putem Scada sustava.

Dezinfekcija vode vrši se automatskom klorinacijom.

 Rijetke su sredine u državi koje imaju nešto slično, a da su rezultati već vidljivi najbolje govori podatak o gubicima vode. Dok su prije ulaganja u digitalizaciju sustava odnosno nabavke zonskih mjerača potrošnje, gubici vode na dnevnoj potrošnji znali biti i do 400 m3/dan na primjeru vodovoda Studenac ,a sada je u toj zoni potrošnja 40 m3/dan. Osobi koja vrši nadzor zonskih mjerača lako je prepoznati radi li se o stvarnoj potrebi za vodom ili je u pitanju kvar. Riječ je o tehnologijama o upravljanju vodovodnim sustavima, softverska podrška, uvođenje M-bus sustava očitavanja, datalogiranje, zoniranje, mjerenje pritisaka i protoka… Kiseljačko poduzeće sve ovo ima no još uvijek, u nedovoljnim količinama odnosno, sukladno mogućnostima, vrši se uvođenje točnije zamjena dotrajalih i nefunkcionalnih uređaja.

Naime, vodovod je rađen u razdobljima 1914., 1960. , 1970. ,1980. goina i zastupljenost cijevi je uglavnom od AC,PVC,POCINČANIH LJEVANO ŽELJEZNIH materijala kao i različitosti profila od fi 300mm – fi 25 mm koje  su odavno dotrajale pa je neophodna i stalna rekonstrukcija i gradnja nove mreže koja se gradi Dactil cijevima.

 Izgled grada u svojim urbanističkim mjerama se uvelike promijenio kao i povećanje potreba korisnika te njihov broj. Stoga su  potrebna  velika ulaganja da bi se cijeli vodovodni sustav nosio i pratio ove promjene. Međutim, poduzeće pokušava pratiti sve aktualne trendove te posebno u novim naseljima maksimalno pratiti standarde, olakšavati korisnicima, izbjegavati mogućnost „divljih“ priključaka i  gubitke vode .

120392212_864582550612419_7375828913374648803_n.jpg

Zamućenja vode i sanacijski radovi

Međutim, spomenuta digitalizacije odnosno nove modernije tehnologije rješavaju, polako ali sigurno i neke od problema poput nerijetkog zamućenja vode. Upravo je ovo jedna od većih zamjerki koju građani u zadnje vrijeme imaju pogotovo što se zamućenja uglavnom ne najave. Direktor Medić priznaje da bi komunikacija s javnosti morala biti bolja no dodaje kako je na određenim dijelovima sustava nemoguće predvidjeti ovakve probleme i reagirati na vrijeme upravo zbog zastarjelog sustava. Naime, isti je izgrađen na takav način da su priključci korisnika rađeni direktno na transportne vodove i bez izgrađenih ispirnih dijelova na krajnjim točkama poput hidranata i kao takvi  priključeni kad jedan izvor zamuti, takva voda uđe u sustav brzo i kao takva biva isporučena korisnicima. Jednostavno nema mogućnosti ispiranja transportnih cjevovoda a da to zamućenje ne dođe do  krajnjih korisnika. Zbog povezanosti sustava, nemoguće je isprati samo jedan, problematični dio mreže. Upravo se i zbog ovog problema rade novi projekti rekonstrukcije vodovodne mreže i ugradnja zonskih mjerača radi praćenja gubitaka,  sustav se polako pokušava razvodniti tako da se u ovakvim neprilikama isključuju samo oni dijelovi u kojima je do zamućenja ili pak kvara i došlo.

„Svaki izvor je priča za sebe, centralni nadzor smo uspostavili na 50% infrastrukture i on funkcionira ,“ ističe direktor Medić.

 Sva izvorišta koja se trenutno koriste u sustavu vodoopskrbe, izuzev izvorišta „Park“ su prirodna vrela. Vodoopskrba naselja Kiseljak i pripadajućih naselja vrši se sa izvorišta Čubren, kapaciteta 7 I/s, Grahovci, 4 l/s, Potkraj, 2 I/s, Borina 1,5 l/s, Vrbovnik 4 l/s, Doci 3 l/s, Bijele vode 1,5 l/s, Studentac 2 l/s , Park 7,5 l/s, I Zeče polje .

Sva izvorišta su povezana na distributivnu vodovodnu mrežu i čine jedinstven vodovodni sustav. Na taj način je omogućeno uključivanje svih raspoloživih resursa u sustav te se nastoji osigurati ispuštanje biološkog minimuma (ekološki prihvatljiv protok) posebno u ljetnim sušnim periodima, na dionicama vodotoka nizvodno od kaptažnih građevina izvorišta.

120424169_392718225063769_272357699300121093_n.jpg

Sustav je cijevnim vodovodima i vodospremama  povezan tako da se raspoložive količine vode sa pojedinih izvorišta mogu kombinirati ovisno od sezonskih varijacija i stanja kvaliteta vode po pojedinim izvorištima i koristiti u punom kapacitetu.

 Prilikom većih zamućenja koja se povremeno pojavljuju na izvorištu  „Grahovci“, dolazi do zamućenost. Plan je u narednom periodu u potpunosti sanirati ovaj problem (neophodno osigurati priključak struje i projekt regulacije ). Količine vode dopremaju se sa izvorišta Čubren, Grahovci i Dubrava u vodospremu  Palež odakle se gravitacijski transportiraju u vodospremu Prijevori i dalje u gradsku distribucijsku mrežu.

Osim uvođenja u sustav novih korisnika, proširenja vodovodne mreže ali i kapaciteta iste, radi se i na rekonstrukcijama određenih dionica sustava, u planu je rekonstrukcija dijela vodovodne mreže  od hotela Dalmacije prema kiseljačkoj crkvi sv.Ilije  . Osim planiranih rekonstrukcija cijevi, planiraju se ugrađivati i zonski mjerači i postavljenje hidranata u samom središtu gradu i još mnogo toga što će ovakvim sustavnim radom služiti mnogim generacijama u cilju pružanja kvalitetnijih usluga.

120370006_328054991607697_5165646934036984159_n.jpg

 

Kvaliteta vode

A ono što definitivno najviše zanima trenutne generacije korisnika vode u Kiseljaku, je pitanje u vezi pitkosti odnosno ispravnosti iste.

„Naime, fizičke i kemijske analize vode ne radi poduzeće samo sebi, nego to radi Zavod za javno zdravstvo KSB/SBK u Travniku koji godišnje odradi preko 100 analiza što bakterioloških što kemijskih te kvaliteta vode koja se isporučuje građanima odgovara pravilniku o ispravnosti voda. Neispravna analiza vode uglavnom se javlja pri većim padalinama i to se uglavnom događa na izvorištu „Grahovci“ kazao je direktor Medić te dodao da kvaliteta vode dobra.“  S obzirom da smo u prethodnom periodu uradilo cca 3 000 novih priključaka  a samim tim se i potrošnja povećava,  pristupilo se i novim zahvatima na osiguranju novih dostatnih količina vode za potrebe općine Kiseljak. Kapaciteti izvorišta su svakako mali a prilikom dužih sušnih razdoblja ( a tada se potrošnja povećava) kapaciteti izvorišta su  manji i do 50% , ako još tome dodamo sječe šuma kao i veoma lošu hidrološku godinu onda smo konstantno primorani u nova ulaganja tj. izradu dodatnih vodozahvata“ dodao je.

Odvoz smeća

Osim širenja vodovodnog sustava, Medić zajedno s općinskim rukovodstvom pokušava trajno riješiti i problem skladištenja smeća odnosno konačno sanirati „Berberušu“ koja je za deponiju, netipično nedostupna i neprimjerena lokacija pogotovo u zimsko vrijeme.

120442396_356357355416371_3201167195579038878_n.jpg

 

Poduzeće trenutno raspolaže sa tri „auto smećara“ od kojih je zadnji nabavljen prošle godine. Vozni park za održavanje vodovoda je pak prilično star a upravo radi trenutnog ulaganje u komunalnu infrastrukturu, izdvajaju se konstantno sredstva za obnavljanje opreme i sredstava u skladu sa mogućnostima . Što se tiče druge opreme za obavljanje svakodnevnih djelatnosti, sredstva su osigurana i dostatna.

Preko 900 domaćinstava trenutno je pokriveno tzv.  dvolinijskim odvozom otpada koji pak, suprotno od uvriježenog mišljenja javnosti, ne završava sav na istoj lokaciji nego se nešto zaista i odvaja, doduše zasad još uvijek sitno. Naravno, u planu je izgradnja vlastite sortirnice za naš kapacitet otpada kojom bi problem otpada bio u potpunosti riješen te je trenutno odvajanje otpada uvedeno i iz edukativnih razloga, kako bi se korisnici navikli i primorali na proces koji je na „zapadu“ normalna stvar. Međutim, kada dođe do primjene procesa u praksi potpuno, plan je da se kante čipiraju i da se po količini otpada vrši naplata. Svi korisnici su svakako već mapirani u Q-GISu te će biti moguće doslovno pratiti tko razdvaja otpad a tko ne time bi  stimulirali korisnike koji razdvajaju otpad.

Ljudski resursi

Međutim, sve ovo itekako košta i zahtijeva, za jednu malu lokalnu sredinu, ozbiljna ulaganja kao i nova zapošljavanja. Poduzeće trenutno raspolaže sa 26 osoba stalno zaposlenih na poslovima poput održavanja vodovodnog i kanalizacijskog sustava, odvoza smeća, održavanja javnih površina , parkinga , groblja …Ipak, prema riječima  direktora Medića, nerijetko svi djelatnici rade na više i različitih poslovnih zadataka.

Planovi za budućnost

Što se tiče trogodišnjeg plana poslovanja odnosno planiranih investicija najskuplja je izrada projektne dokumentacije za nekoliko projekata poput  izrade reciklažnog dvorišta te prilagođavanja deponije na Berberuši. Planirana je daljnja rekonstrukcija vodovodne mreže na potezu Hotel Dalmacija - Crkva sv. Ilije gdje je već urađena projektna dokumentacija a radi se trenutno i projekt rekonstrukcije vodovoda Potkraj (AC cijevovod) zatim nabavke vozila, uvođenje dodatnih zonskih mjerača za nadzor potrošnje vode (u cilju kvalitetnog  praćenja potrošnje – vode ), nabavka modula operativnog sustava za upravljanje otpadom, dodatna nabavka kanti radi proširenja dvolinijsko načina odvoza otpada za još 1000 domaćinstava te izgradnja novih vodovodnih priključaka na novoizgrađenim vodovodima.

Korisnicima se nastoji maksimalno izaći u susret te su kada je o birokraciji riječ, svi zahtjevi i potvrde besplatne a web stranica poduzeća https://www.vik-kiseljak.com/ nudi sve potrebne informacije, nalaze ispravnosti vode, obavijesti, te sve obrasce, zahtjeve i odluke.

 

120442612_252286426113047_6384248625321903495_n.jpg

 

 

 

 

artinfo.ba

0
0
0
s2sdefault

artinfo2019-footer-logo.png

REDAKCIJA PORTALA

E-mail

artinfo.portal@gmail.com

Marketing

marketing@artinfo.ba

POSTANITE DIO TIMA

Copyright 2007-2020 ART  Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17