Revizije financijskih izvješća

sip_bih.jpg

Političke stranke u Bosni i Hercegovine financiraju se iz proračuna svih razina vlasti te iz članarina, priloga i donacija, a u periodu od 2016. do 2019. godine iz javnih proračuna izdvojeno je više od 75 miliona KM za tu namjenu.

Navedeno je to u bazi podataka s pregledom nalaza revizija financijskih izvješća političkih stranaka koji su izradili Centri civilnih inicijativa (CCI), a kako je rečeno u priopćenju pojedine političke stranke su na godišnjoj razini dobivale i više od tri miliona KM javnih sredstava.

Utrošak tih sredstava stranke pravdaju kroz izvješća koje dostavljaju Središnjem izbornom povjerenstvu a baza CCI-ja sadrži informacije o dostavljenim financijskim izvješćima političkih stranaka, izvorima financiranja, nalazima revizije, broju prekršenih zakonskih odredbi i stranaka koje su kršile zakone, broju datih nalaza i preporuka, kao i izrečene novčane sankcije te izrečene administrativne mjere.

U četverogodišnjem periodu od 2016. do 2019. godina izvršeno je 489 revizija političkih subjekata, a prema podacima SIP-a kod samo devet posto političkih stranaka nije utvrđeno kršenje odredaba Zakona o financiranju političkih stranaka.

S druge strane za 54 posto političkih stranaka utvrđeno kršenja odredbi Zakona o financiranju političkih stranaka i Izbornog zakona BiH za koja postoji osnova za utvrđivanje odgovornosti, te sankcioniranje nakon provedenog postupka.

Na osnovu utvrđenih nepravilnosti, Središnje izborno povjerenstvo izreklo je novčane kazne političkim strankama u iznosu od 635.750 KM.

Zaključno sa 2020. godinom, podneseno je i više od 90 prijava nadležnim organima Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), Poreskoj upravi, Tužiteljstvu i entitetskim revizorskim uredima, zbog indicija i osnovane sumnje u utaju poreza, zloupotrebe javnih sredstava, nepodnošenja financijskih izvješća i uskraćivanja pristupa prostorijama kako bi se izvršila revizija.

Zabrana kandidiranja na izborima tokom 2016. godine izrečena je za šest političkih subjekata, 2018. godine za 22, a 2020. godine za 18 političkih subjekata.

Za 28 političkih stranaka SIP je predložio zabranu sudjelovanja na Općim izborima 2022. godine, brisanje iz registra političkih stranaka na zahtjev SIP-a izrečeno je za šest političkih subjekta tijekom 2017. godine, za tri tijekom 2018. godine, za dva subjekta tokom 2019. godine i jednog tijekom 2020. godine.

Najveći broj brisanja iz registra političkih stranaka na zahtjev SIP-a dogodio se 2021. godine, kada je izbrisano 13 političkih stranaka.

Detaljniji prikaz sankcioniranih subjekata, kao i svih podataka o provedenim revizijama političkih partija u BiH u četverogodišnjem periodu, dostupan je putem baze Revizija financiranja političkih stranaka u BiH, priopćeno je iz CCI-ja.

artinfo.ba

ART BLOG NAŠA DIJASPORA NATJEČAJI MARKETING POŠALJITE VIJEST
Revizije financijskih izvješća

sip_bih.jpg

Političke stranke u Bosni i Hercegovine financiraju se iz proračuna svih razina vlasti te iz članarina, priloga i donacija, a u periodu od 2016. do 2019. godine iz javnih proračuna izdvojeno je više od 75 miliona KM za tu namjenu.

Navedeno je to u bazi podataka s pregledom nalaza revizija financijskih izvješća političkih stranaka koji su izradili Centri civilnih inicijativa (CCI), a kako je rečeno u priopćenju pojedine političke stranke su na godišnjoj razini dobivale i više od tri miliona KM javnih sredstava.

Utrošak tih sredstava stranke pravdaju kroz izvješća koje dostavljaju Središnjem izbornom povjerenstvu a baza CCI-ja sadrži informacije o dostavljenim financijskim izvješćima političkih stranaka, izvorima financiranja, nalazima revizije, broju prekršenih zakonskih odredbi i stranaka koje su kršile zakone, broju datih nalaza i preporuka, kao i izrečene novčane sankcije te izrečene administrativne mjere.

U četverogodišnjem periodu od 2016. do 2019. godina izvršeno je 489 revizija političkih subjekata, a prema podacima SIP-a kod samo devet posto političkih stranaka nije utvrđeno kršenje odredaba Zakona o financiranju političkih stranaka.

S druge strane za 54 posto političkih stranaka utvrđeno kršenja odredbi Zakona o financiranju političkih stranaka i Izbornog zakona BiH za koja postoji osnova za utvrđivanje odgovornosti, te sankcioniranje nakon provedenog postupka.

Na osnovu utvrđenih nepravilnosti, Središnje izborno povjerenstvo izreklo je novčane kazne političkim strankama u iznosu od 635.750 KM.

Zaključno sa 2020. godinom, podneseno je i više od 90 prijava nadležnim organima Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), Poreskoj upravi, Tužiteljstvu i entitetskim revizorskim uredima, zbog indicija i osnovane sumnje u utaju poreza, zloupotrebe javnih sredstava, nepodnošenja financijskih izvješća i uskraćivanja pristupa prostorijama kako bi se izvršila revizija.

Zabrana kandidiranja na izborima tokom 2016. godine izrečena je za šest političkih subjekata, 2018. godine za 22, a 2020. godine za 18 političkih subjekata.

Za 28 političkih stranaka SIP je predložio zabranu sudjelovanja na Općim izborima 2022. godine, brisanje iz registra političkih stranaka na zahtjev SIP-a izrečeno je za šest političkih subjekta tijekom 2017. godine, za tri tijekom 2018. godine, za dva subjekta tokom 2019. godine i jednog tijekom 2020. godine.

Najveći broj brisanja iz registra političkih stranaka na zahtjev SIP-a dogodio se 2021. godine, kada je izbrisano 13 političkih stranaka.

Detaljniji prikaz sankcioniranih subjekata, kao i svih podataka o provedenim revizijama političkih partija u BiH u četverogodišnjem periodu, dostupan je putem baze Revizija financiranja političkih stranaka u BiH, priopćeno je iz CCI-ja.

artinfo.ba

artinfo2019-footer-logo.png

REDAKCIJA PORTALA

E-mail

artinfo.portal@gmail.com

Marketing

marketing@artinfo.ba

POSTANITE DIO TIMA

Copyright 2007-2022 ART  Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17