Za Poslovne novine

Stjepan-Dujo-8.jpg

Piše: Minela Pamuk, Poslovnenovine.ba

Na području općine Novi Travnik dominantna su mala i srednja poduzeća, a izdvajaju se neke djelatnosti u kojima je pretežno zaposleno stanovništvo. Riječ je o, kako je u intervjuu za Poslovne novine kazao načelnik Stjepan Dujo, metaloprerađivačkoj industriji, industriji kože i obuće, poljoprivrednoj proizvodnji zasnovanoj na organskoj proizvodnji, eksploataciji mineralnih sirovina, trgovini i ugostiteljstvu.

Na temelju raspoloživih podataka Federalnog zavoda za statistiku, u općini Novi Travnik registrirano je 983 poslovnih subjekata, odnosno 421 pravni subjekt, 249 podružnica u sastavu pravnih osoba i 313 obrta.

Kako biste ocijenili razvijenost privrede na području općine Novi Travnik, koje grane su najrazvijenije, a koje i nisu baš, ali imaju potencijal za razvoj?

Općina Novi Travnik ima tradiciju jakog centra metalske industrije izvozne orijentacije koja je općinu činila jednom od najrazvijenijih u širem okruženju. Danas su ta tradicija i iskustvo osnovica za investicije u moderne proizvodne tehnologije i proizvode s dodatnom vrijednosti različite namjene u metalskom sektoru za kojima postoji jaka potražnja na tržištu. Zadnjih dvadesetak godina u Novom Travniku snažno se razvija proizvodnja kože i obuće. U strukturi gospodarstva najzastupljenija je metaloprerađivačka industrija sa nekoliko izrazito snažnih tvrtki kao što su ADK d.o.o, BNT TMiH d.d., Cimos -kovačnica, FTM d.o.o. Poslije metaloprerađivačke branše tu su tvrtke iz proizvodnje kože i obuće, a najistaknutije su Kavat d.o.o., Atena d.o.o., Amitea d.o.o, Faik d.o.o. i druge. Na trećem mjestu bila bi drvoprerađivačka industrija u kojoj dominiraju tvrtke Alfa d.o.o., N&S d.o.o., 3D d.o.o. i druge, ali ništa manje nije vrijedan ni ugostiteljski sektor, uslužne djelatnosti ali i poljoprivredna proizvodnja.

Ova tri proizvodna sektora, metaloprerađivački, proizvodnja kože i obuće i drvoprerađivački, ostvaruju više od polovine ukupnog prihoda na općini i zapošljavaju oko dvije trećine zaposlenih. Sva tri sektora su izrazito izvozno orijentirana, tako da je pokrivenost uvoza izvozom (vanjskotrgovinska razmjena općine) iznosio 131 posto. Ključno izvozno tržište su zemlje Europske unije. Preko 80 posto proizvoda iz ovih sektora se izvozi na tržište EU.

Koliko je pandemija naštetila gospodarstvu Novog Travnika, koliko je Općina pomogla gospodarstvenicima da se oporave?

Gospodarstvo je pretrpjelo ozbiljne posljedice posebno u protekloj godini. Ova godina je nešto bolja no gubitak oko dvije stotine radnih mjesta nije zanemariv i posljedica je pandemije kojom ćemo se još vjerojatno dugo baviti. Zastoji u proizvodnji, onemogućen rad, nestašice repromaterijala, otežan izvoz, povećani troškovi proizvodnje samo su dio problema s kojim su se nosili i naši gospodarstvenici a koji su pak doveli do smanjene proizvodnje, smanjenog izvoza i smanjenja radnih mjesta. Nažalost, usprkos našim željama, Općina nije mogla značajnije djelovati na ove posljedice. Trudili smo se ukinuti ili smanjiti barem dio nameta poput nekih u ugostiteljskoj branši koja je još i najviše bila pogođena. Ipak, sve su to zanemarivi koraci i ono što je trenutno najvažnije svim građanima, ali i gospodarstvenicima je likvidnost Općine, održavanje normalnog života i maksimalno funkcioniranje javne uprave počevši od zdravstva, obrazovanja, komunalnog sektora pa do same općinske uprave.

Odakle najviše dolaze investitori, imate li više domaćih ili stranih investitora i u šta najviše ulažu?

Tvrtke koje posluju u Novom Travniku imaju vlasnike iz niza europskih zemalja, a ponajviše iz Slovenije, Švedske, Italije. Tu su i domaći investitori kako iz općine Novi Travnik tako i iz susjednih općina, ali i drugih sredina u BiH. Najveća strana ulaganja su u metaloprerađivačku granu proizvodnje i u proizvodnju kože i obuće. Nastojimo određenim olakšicama i otvorenošću javne uprave maksimalno biti na raspolaganju kako domaćim tako i stranim investitorima, ali i onim postojećim poduzetnicima koji djeluju na području Novog Travnika. Svaku, pa i najmanju, investiciju shvaćamo ozbiljno i trudimo se konstantno poticati ulaganja na dobrobit svih nas.

Kakvi su turistički potencijali Novog Travnika?

Općina Novi Travnik posjeduje izrazite prirodne ljepote i značajno kulturno-povijesno nasljeđe. Dijelovi općine Novi Travnik (MZ Rostovo) dio su parka prirode Vranica. Općina je izradila idejno rješenje na ovom lokalitetu za izgradnju Sportsko – rekreativnog centra Sebešić. Na našim planinama regulacijskim planovima predviđen je razvoj turizma i to u mjesnim zajednicama Rostovo i Pavlovica kao i na granici s Bugojnom. Imamo i niz kulturno – povijesnih znamenitosti poput nekropola stećaka od kojih su dvije proglašene nacionalnim spomenicima BiH. To su nekropola Maculje koja na UNESCO-voj listi zaštićenih spomenika i nekropola Opara. Pored ovoga potrebno je spomenuti spomenik Bogdana Bogdanovića na Smrikama, staru džamiju u Šenkovićima, Vilinsku pećinu u Sebešiću, slapove na rijeci Jaglenici.

U planu je i izgradnja i označavanje biciklističke staze duž cijele općine kao i druga infrastrukturna ulaganja, no nažalost, infrastruktura za smještaj turista je na niskoj razini. Također, u narednom razdoblju treba poticati uvezivanje ekološki prihvatljive proizvodnje hrane s izgradnjom turističkih kapaciteta kroz ponude seoskog turizma. Potrebno je mnogo energije, ali i novih ideja i investicija kako bismo zaokružili cijelu priču te turizmu dali veću priliku. Ipak, pomaka ima i turizam je grana u kojoj vidimo još jednu dodatnu priliku za razvoj.

Na kojim projektima Općina radi kako bi pomogla boljem i bržem razvoju gospodarstva?

Razvoju gospodarstva, ali i ugodnijem životu svakako će pomoći i drugi projekti koji imaju za cilj poboljšati kvalitetu života. Tako smo vlastitim sredstvima počeli određene projekte u sferi sportske infrastrukture, ali i gospodarske. Kontinuirano ulažemo i u obrazovne ustanove, nastojimo obnavljati dječija igrališta, poticati ideje mladih ljudi i podržavati rad brojnih sportskih i kulturnih društava, ali i ulagati i dalje razvijati komunalnu infrastrukturu. Iako skromnog proračuna, općina Novi Travnik najviše pažnje trenutno ulaže u poboljšanje infrastrukture u poslovnim zonama. Smatramo kako je ovo način za privlačenje novih, ali i jačanje trenutnih investitora.”

Koje olakšice dajete gospodarstvenicima i onima koji žele ulagati na području Vaše općine?

Kontinuirano pomažemo poljoprivrednu proizvodnju subvencijama iz proračuna, osobito stočarstvo, pčelarstvo, plasteničku, kao i nabavku strojeva za poljoprivrednu proizvodnju. Samo jedan od primjera je i smanjena komunalna naknada za subjekte locirane u poslovnim zonama. Opredijelili smo se na ulaganje u infrastrukturu poslovnih zona kako bismo i na ovaj način olakšali poslovanje gospodarskim subjektima te lakše privukli one nove. Naravno, naše želje, ali i potrebe za pomoć gospodarstvu su mnogo veće no mnogo toga nije u moći lokalnih vlasti i u mnogo čemu nažalost kao i druge sredine, ovisimo o volji i zakonskim rješenjima viših razina. Kažem nažalost jer se život događa upravo na razini općina i one moraju biti značajnije prepoznate i uvažavane prilikom donošenja svih vrsta odluka.

Kakvi su planovi za naredno razdoblje, imate li najavljene neke nove investicije, projekte?

U planu je, prije svega, završetak infrastrukture u poslovnoj zoni Neobarje, kao i obnova infrastrukture u poslovnoj zoni BNT. Također planiramo nastavak potpore poljoprivrednim proizvođačima, kao i razvoj turizma na općini. Čvrsto vjerujem u unapređenje suradnje sa gospodarstvenicima kroz kontinuirani dijalog i pomoć rješavanju njihovih problema s višim razinama vlasti. Ohrabruje nas i povećan interes novih investitora u poslovnoj zoni Neobarje kao i proširenje kapaciteta postojećih investitora. Tako smo u prvih šest mjeseci ove godine, prodali pet parcela u poslovno-industrijskoj zoni Neobarje. Tvrtke Limomar d.o.o., Tioil d.o.o., K.A.D.G. d.o.o. i M.D.Z.-Energy d.o.o. gradit će svoje pogone u ovoj zoni, dok je dodatne površine kupila tvrtka Alfa&Metabo d.o.o. za potrebe proširenja proizvodnih kapaciteta.

Kontinuirano radimo i na cestovnoj infrastrukturi kao i komunalnoj, no nažalost brojni aktualni projekti trebali su davno biti realizirani, pogotovo što su bili dijelom proračuna bivših vlasti. Tako da pokušavamo sustići sve zaostatke ali i konstantno gledati naprijed ka novim projektima. Ono što veseli i daje razlog za optimizmom je postojanje interesa poduzetnika za ulaganjem, ali i sve veći interes javnosti za turizam, sport, kulturu, aktivizam i društveno odgovorno djelovanje općenito.

 

 

notra.ba

ART BLOG NAŠA DIJASPORA NATJEČAJI MARKETING POŠALJITE VIJEST
Za Poslovne novine

Stjepan-Dujo-8.jpg

Piše: Minela Pamuk, Poslovnenovine.ba

Na području općine Novi Travnik dominantna su mala i srednja poduzeća, a izdvajaju se neke djelatnosti u kojima je pretežno zaposleno stanovništvo. Riječ je o, kako je u intervjuu za Poslovne novine kazao načelnik Stjepan Dujo, metaloprerađivačkoj industriji, industriji kože i obuće, poljoprivrednoj proizvodnji zasnovanoj na organskoj proizvodnji, eksploataciji mineralnih sirovina, trgovini i ugostiteljstvu.

Na temelju raspoloživih podataka Federalnog zavoda za statistiku, u općini Novi Travnik registrirano je 983 poslovnih subjekata, odnosno 421 pravni subjekt, 249 podružnica u sastavu pravnih osoba i 313 obrta.

Kako biste ocijenili razvijenost privrede na području općine Novi Travnik, koje grane su najrazvijenije, a koje i nisu baš, ali imaju potencijal za razvoj?

Općina Novi Travnik ima tradiciju jakog centra metalske industrije izvozne orijentacije koja je općinu činila jednom od najrazvijenijih u širem okruženju. Danas su ta tradicija i iskustvo osnovica za investicije u moderne proizvodne tehnologije i proizvode s dodatnom vrijednosti različite namjene u metalskom sektoru za kojima postoji jaka potražnja na tržištu. Zadnjih dvadesetak godina u Novom Travniku snažno se razvija proizvodnja kože i obuće. U strukturi gospodarstva najzastupljenija je metaloprerađivačka industrija sa nekoliko izrazito snažnih tvrtki kao što su ADK d.o.o, BNT TMiH d.d., Cimos -kovačnica, FTM d.o.o. Poslije metaloprerađivačke branše tu su tvrtke iz proizvodnje kože i obuće, a najistaknutije su Kavat d.o.o., Atena d.o.o., Amitea d.o.o, Faik d.o.o. i druge. Na trećem mjestu bila bi drvoprerađivačka industrija u kojoj dominiraju tvrtke Alfa d.o.o., N&S d.o.o., 3D d.o.o. i druge, ali ništa manje nije vrijedan ni ugostiteljski sektor, uslužne djelatnosti ali i poljoprivredna proizvodnja.

Ova tri proizvodna sektora, metaloprerađivački, proizvodnja kože i obuće i drvoprerađivački, ostvaruju više od polovine ukupnog prihoda na općini i zapošljavaju oko dvije trećine zaposlenih. Sva tri sektora su izrazito izvozno orijentirana, tako da je pokrivenost uvoza izvozom (vanjskotrgovinska razmjena općine) iznosio 131 posto. Ključno izvozno tržište su zemlje Europske unije. Preko 80 posto proizvoda iz ovih sektora se izvozi na tržište EU.

Koliko je pandemija naštetila gospodarstvu Novog Travnika, koliko je Općina pomogla gospodarstvenicima da se oporave?

Gospodarstvo je pretrpjelo ozbiljne posljedice posebno u protekloj godini. Ova godina je nešto bolja no gubitak oko dvije stotine radnih mjesta nije zanemariv i posljedica je pandemije kojom ćemo se još vjerojatno dugo baviti. Zastoji u proizvodnji, onemogućen rad, nestašice repromaterijala, otežan izvoz, povećani troškovi proizvodnje samo su dio problema s kojim su se nosili i naši gospodarstvenici a koji su pak doveli do smanjene proizvodnje, smanjenog izvoza i smanjenja radnih mjesta. Nažalost, usprkos našim željama, Općina nije mogla značajnije djelovati na ove posljedice. Trudili smo se ukinuti ili smanjiti barem dio nameta poput nekih u ugostiteljskoj branši koja je još i najviše bila pogođena. Ipak, sve su to zanemarivi koraci i ono što je trenutno najvažnije svim građanima, ali i gospodarstvenicima je likvidnost Općine, održavanje normalnog života i maksimalno funkcioniranje javne uprave počevši od zdravstva, obrazovanja, komunalnog sektora pa do same općinske uprave.

Odakle najviše dolaze investitori, imate li više domaćih ili stranih investitora i u šta najviše ulažu?

Tvrtke koje posluju u Novom Travniku imaju vlasnike iz niza europskih zemalja, a ponajviše iz Slovenije, Švedske, Italije. Tu su i domaći investitori kako iz općine Novi Travnik tako i iz susjednih općina, ali i drugih sredina u BiH. Najveća strana ulaganja su u metaloprerađivačku granu proizvodnje i u proizvodnju kože i obuće. Nastojimo određenim olakšicama i otvorenošću javne uprave maksimalno biti na raspolaganju kako domaćim tako i stranim investitorima, ali i onim postojećim poduzetnicima koji djeluju na području Novog Travnika. Svaku, pa i najmanju, investiciju shvaćamo ozbiljno i trudimo se konstantno poticati ulaganja na dobrobit svih nas.

Kakvi su turistički potencijali Novog Travnika?

Općina Novi Travnik posjeduje izrazite prirodne ljepote i značajno kulturno-povijesno nasljeđe. Dijelovi općine Novi Travnik (MZ Rostovo) dio su parka prirode Vranica. Općina je izradila idejno rješenje na ovom lokalitetu za izgradnju Sportsko – rekreativnog centra Sebešić. Na našim planinama regulacijskim planovima predviđen je razvoj turizma i to u mjesnim zajednicama Rostovo i Pavlovica kao i na granici s Bugojnom. Imamo i niz kulturno – povijesnih znamenitosti poput nekropola stećaka od kojih su dvije proglašene nacionalnim spomenicima BiH. To su nekropola Maculje koja na UNESCO-voj listi zaštićenih spomenika i nekropola Opara. Pored ovoga potrebno je spomenuti spomenik Bogdana Bogdanovića na Smrikama, staru džamiju u Šenkovićima, Vilinsku pećinu u Sebešiću, slapove na rijeci Jaglenici.

U planu je i izgradnja i označavanje biciklističke staze duž cijele općine kao i druga infrastrukturna ulaganja, no nažalost, infrastruktura za smještaj turista je na niskoj razini. Također, u narednom razdoblju treba poticati uvezivanje ekološki prihvatljive proizvodnje hrane s izgradnjom turističkih kapaciteta kroz ponude seoskog turizma. Potrebno je mnogo energije, ali i novih ideja i investicija kako bismo zaokružili cijelu priču te turizmu dali veću priliku. Ipak, pomaka ima i turizam je grana u kojoj vidimo još jednu dodatnu priliku za razvoj.

Na kojim projektima Općina radi kako bi pomogla boljem i bržem razvoju gospodarstva?

Razvoju gospodarstva, ali i ugodnijem životu svakako će pomoći i drugi projekti koji imaju za cilj poboljšati kvalitetu života. Tako smo vlastitim sredstvima počeli određene projekte u sferi sportske infrastrukture, ali i gospodarske. Kontinuirano ulažemo i u obrazovne ustanove, nastojimo obnavljati dječija igrališta, poticati ideje mladih ljudi i podržavati rad brojnih sportskih i kulturnih društava, ali i ulagati i dalje razvijati komunalnu infrastrukturu. Iako skromnog proračuna, općina Novi Travnik najviše pažnje trenutno ulaže u poboljšanje infrastrukture u poslovnim zonama. Smatramo kako je ovo način za privlačenje novih, ali i jačanje trenutnih investitora.”

Koje olakšice dajete gospodarstvenicima i onima koji žele ulagati na području Vaše općine?

Kontinuirano pomažemo poljoprivrednu proizvodnju subvencijama iz proračuna, osobito stočarstvo, pčelarstvo, plasteničku, kao i nabavku strojeva za poljoprivrednu proizvodnju. Samo jedan od primjera je i smanjena komunalna naknada za subjekte locirane u poslovnim zonama. Opredijelili smo se na ulaganje u infrastrukturu poslovnih zona kako bismo i na ovaj način olakšali poslovanje gospodarskim subjektima te lakše privukli one nove. Naravno, naše želje, ali i potrebe za pomoć gospodarstvu su mnogo veće no mnogo toga nije u moći lokalnih vlasti i u mnogo čemu nažalost kao i druge sredine, ovisimo o volji i zakonskim rješenjima viših razina. Kažem nažalost jer se život događa upravo na razini općina i one moraju biti značajnije prepoznate i uvažavane prilikom donošenja svih vrsta odluka.

Kakvi su planovi za naredno razdoblje, imate li najavljene neke nove investicije, projekte?

U planu je, prije svega, završetak infrastrukture u poslovnoj zoni Neobarje, kao i obnova infrastrukture u poslovnoj zoni BNT. Također planiramo nastavak potpore poljoprivrednim proizvođačima, kao i razvoj turizma na općini. Čvrsto vjerujem u unapređenje suradnje sa gospodarstvenicima kroz kontinuirani dijalog i pomoć rješavanju njihovih problema s višim razinama vlasti. Ohrabruje nas i povećan interes novih investitora u poslovnoj zoni Neobarje kao i proširenje kapaciteta postojećih investitora. Tako smo u prvih šest mjeseci ove godine, prodali pet parcela u poslovno-industrijskoj zoni Neobarje. Tvrtke Limomar d.o.o., Tioil d.o.o., K.A.D.G. d.o.o. i M.D.Z.-Energy d.o.o. gradit će svoje pogone u ovoj zoni, dok je dodatne površine kupila tvrtka Alfa&Metabo d.o.o. za potrebe proširenja proizvodnih kapaciteta.

Kontinuirano radimo i na cestovnoj infrastrukturi kao i komunalnoj, no nažalost brojni aktualni projekti trebali su davno biti realizirani, pogotovo što su bili dijelom proračuna bivših vlasti. Tako da pokušavamo sustići sve zaostatke ali i konstantno gledati naprijed ka novim projektima. Ono što veseli i daje razlog za optimizmom je postojanje interesa poduzetnika za ulaganjem, ali i sve veći interes javnosti za turizam, sport, kulturu, aktivizam i društveno odgovorno djelovanje općenito.

 

 

notra.ba

artinfo2019-footer-logo.png

REDAKCIJA PORTALA

E-mail

artinfo.portal@gmail.com

Marketing

marketing@artinfo.ba

POSTANITE DIO TIMA

Copyright 2007-2022 ART  Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17