26 biračkih mjesta

izbori_bih22-121014.jpg

 

Općinsko izborno povjerenstvo je na sjednici održanoj 10. rujna donijelo odluku o određivanju biračkih mjesta u Osnovnoj izbornoj jedinici Kiseljak 115 za glasovanje na Lokalnim izborima 2020.godine.

Odlukom se određuju redovita biračka mjesta i lokacije biračkih mjesta, kako slijedi :

1. 115A001 Zabrđe - Osnovna Škola Zabrđe (Bukovica,Solakovići,Toplica,Zabrđe)

Broj birača : 269

Broj članova Biračkog odbora : 3

 

2.115A002 Lepenica1 -OŠ Lepenica (Čubren,Gojakovac,Homolj,Ivica,Kuliješ,Žeželovo,Tulica)

Broj birača : 803

Broj članova BO : 5

 

3. 115A003 Han Ploča - privatni objekt vlasnika Mire Stanića,Draževići br. 106 (Buzuci,Draževići,Grahovci,Han Ploča,Kovači,Radanovići)

Broj birača : 846

Broj članova BO : 5

 

4. 115A004 Brnjaci1 - OŠ Brnjaci (Brnjaci b.b.)

Broj birača : 511

Broj članova BO : 5

 

5.115A005 Duhri - Društveni dom Duhri (Duhri, Potkraj,Topole)

Broj birača : 557

Broj članova BO : 5

 

6.115A006 Kiseljak 1 -Srednjoškolski centar Kiseljak (Gornji Palež,Banjska,Paleška,Turistička,Vladimira Nazora,Ive Andrića,Ruđera Boškovića,Joze Penave,Grada Zaprešića,Antuna Mihanovića,Gabrijela Jurkića)

Broj birača : 564

Broj članova BO : 5

 

7.115A007 Kiseljak 2 -Srednjoškolski centar Kiseljak (Čizma,Donji Palež,Sarajevska,Dalmatinska,Frankopanska,Lepenička,Fra Grge Martića,Kneza Radoje,Nedžada Ibrišimovića,Hercegovačka)

Broj birača : 816

Broj članova BO : 5

 

8.115A008 Kiseljak 3 -Srednjoškolski centar Kiseljak (Čubren,Fran Bone Ostojića, Kreševska,Novo Naselje,Lavoslava Lužičke,Šenoina,Crkveni put, Ivana Gorana Kovačića,Dubrovačka,Kraljice Katarine,Svetog Ilije, Tina Ujevića,Fra Stjepana Buljana,Nikole Šopa,Vladimira Preloga, Kaštelanska)

Broj birača : 761

Broj članova BO : 5

 

9.115A009 OŠ Kiseljak 1 -OŠ Kiseljak (Radićeva,Školska,Podastinjska,Stjepana Radića, Ivane Brlić Mažuranić, Vatroslava Lisinskog,Kralja Tvrtka,Zagrebačka,Podastinje,Podastinjsko brdo, Križići)

Broj birača :804

Broj članova BO : 5

 

10. 115A010 Borina - privatni objekt vlasnice Luce Barišić,ulica Borinska broj 17 (Borina,Rotiljska,Rotilj)

Broj birača : 496

Broj članova BO : 5

 

11.115A011 Gromiljak 1 -OŠ Gromiljak (Gomionica,Mahala Gomionica,Polje Višnjica)

Broj birača : 875

Broj članova BO : 5

 

12.115A012 Gromiljak 2 -OŠ Gromiljak (Gromiljak)

Broj birača : 765

Broj članova BO : 5

 

13.115A013 Brestovsko 1 -OŠ Dom Brestovsko (Behrići,Bliznice,Devetaci,Dugo Polje,Duke,Gunjače,Hadrovci,Kotačala,Medovci,Rauševac,Svinjarevo)

Broj birača : 820

Broj članova BO : 5

 

14. 115A014 Brestovsko 2 - OŠ Dom Brestovsko (Badnje,Demići,Kazagići,Krčevine,Medovići,Odrače,Velike Sotnice,Pobrđe Orahovo)

Broj birača : 848

Broj članova BO : 5

 

15.115A015 Hrastovi 1 - OŠ Hrastovi (Hrastovi)

Broj birača : 705

Broj članova BO :5

 

16.115A016 Bilalovac 1 -OŠ Bilalovac (Bilalovac b.b.)

Broj birača : 569

Broj članova  BO : 5

 

17.115A017 Lepenica 2 (Azapovići, Boljkovići)

Broj birača : 632

Broj članova BO : 5

 

18.115A018 Kiseljak 4- Srednjoškolski centar Kiseljak (Kraljice mira, Studenac, Žrtava Domovinskog rata,Ribarska,Crvena stijena, Gradišće,Završje)

Broj birača : 579

Broj članova BO :5

 

19. 115A019 Gromiljak 3 - OŠ Gromiljak (Jehovac)

Broj birača : 643

Broj članova BO : 5

 

20.115A020 Kiseljak 5 - Srednjoškolski centar Kiseljak (Bana Josipa Jelačića,Borinska,Privorske ledine,Šar,Vidikovac,Privorski put,Obala hrvatske mladeži,Đure Đakovića,Zrinski,Kardinala Stepinca, Alekse Šantića,Cvjetna)

Broj birača : 833

Broj članova BO : 5

 

21.115A021 Brnjaci 2 -OŠ Brnjaci (Brnjaci 1-500,Paretak,Čalikovac,Ljetovik)

Broj birača : 749

Broj članova BO : 5

 

22.115A022 Gromiljak 4 -OŠ Gromiljak (Dubrave,Gaj ,Katunište,Mrakovi,Stojkovići,Višnjica,Mahala Višnjica)

Broj birača : 686

Broj članova BO : 5

 

23.115A023 Bilalovac 2 -OŠ Bilalovac (Bilalovac 1-500,Brizje,Datići,Markovići,Maslinovići,Pobrđe Milodraž, Šahinovići,Miroševići,Radeljevići)

Broj birača : 724

Broj članova BO : 5

 

24.115A024 Gromiljak 5 -OŠ Gromiljak (Doci,Hercezi,Lug)

Broj birača : 712

Broj članova BO : 5

 

25.115A025 OŠ Kiseljak 2 -OŠ Kiseljak (Gradac,Parževička,Zenička cesta,Kralja Tomislava, Mehmedalije Maka Dizdara,Antuna Branka Šimića,Muse Ćazima Ćatića,Meše Selimovića,Kulina bana,Dobri Dol,Obrtnička,Parževići)

Broj birača : 806

Broj članova BO : 5

 

26.115A026 Hrastovi 2 -OŠ Hrastovi (Male Sotnice)

Broj birača : 325

Broj članova BO : 5

 

Biračko mjesto za glasovanje u odsutnosti 115A501 Odsutnost i biračko mjesto za glasovanje nepotvrđenim glasačkim listićima 115ANNN Nepotvrđeni, nalazit će se na redovitom biračkom mjestu 115A018 Kiseljak 4,Srednjoškolski centar Kiseljak.

U svrhu glasovanja birača koji su prijavljeni kod Općinskog izbornog povjerenstva i koji nisu u mogućnosti posjetiti redovita biračka mjesta zbog raznih razloga, Općinsko povjerenstvo će formirati mobilne timove koji će posjetiti te osobe na dan održavanja Lokalnih izbora.Mobilni timovi bit će sastavljeni od predsjednika i dva člana.

Birači mogu provjeriti jesu li na biračkom popisu u prostorijama Centra za birački popis, koji se nalazi na drugom spratu Općine Kiseljak, na broju 30, svakim radnim danom od 9 do 14 sati.

Odluku potpisuje predsjednik Izbornog povjerenstva, gospodin Vlado Slišković.

 

artinfo.ba

ART BLOG NAŠA DIJASPORA NATJEČAJI MARKETING POŠALJITE VIJEST
26 biračkih mjesta

izbori_bih22-121014.jpg

 

Općinsko izborno povjerenstvo je na sjednici održanoj 10. rujna donijelo odluku o određivanju biračkih mjesta u Osnovnoj izbornoj jedinici Kiseljak 115 za glasovanje na Lokalnim izborima 2020.godine.

Odlukom se određuju redovita biračka mjesta i lokacije biračkih mjesta, kako slijedi :

1. 115A001 Zabrđe - Osnovna Škola Zabrđe (Bukovica,Solakovići,Toplica,Zabrđe)

Broj birača : 269

Broj članova Biračkog odbora : 3

 

2.115A002 Lepenica1 -OŠ Lepenica (Čubren,Gojakovac,Homolj,Ivica,Kuliješ,Žeželovo,Tulica)

Broj birača : 803

Broj članova BO : 5

 

3. 115A003 Han Ploča - privatni objekt vlasnika Mire Stanića,Draževići br. 106 (Buzuci,Draževići,Grahovci,Han Ploča,Kovači,Radanovići)

Broj birača : 846

Broj članova BO : 5

 

4. 115A004 Brnjaci1 - OŠ Brnjaci (Brnjaci b.b.)

Broj birača : 511

Broj članova BO : 5

 

5.115A005 Duhri - Društveni dom Duhri (Duhri, Potkraj,Topole)

Broj birača : 557

Broj članova BO : 5

 

6.115A006 Kiseljak 1 -Srednjoškolski centar Kiseljak (Gornji Palež,Banjska,Paleška,Turistička,Vladimira Nazora,Ive Andrića,Ruđera Boškovića,Joze Penave,Grada Zaprešića,Antuna Mihanovića,Gabrijela Jurkića)

Broj birača : 564

Broj članova BO : 5

 

7.115A007 Kiseljak 2 -Srednjoškolski centar Kiseljak (Čizma,Donji Palež,Sarajevska,Dalmatinska,Frankopanska,Lepenička,Fra Grge Martića,Kneza Radoje,Nedžada Ibrišimovića,Hercegovačka)

Broj birača : 816

Broj članova BO : 5

 

8.115A008 Kiseljak 3 -Srednjoškolski centar Kiseljak (Čubren,Fran Bone Ostojića, Kreševska,Novo Naselje,Lavoslava Lužičke,Šenoina,Crkveni put, Ivana Gorana Kovačića,Dubrovačka,Kraljice Katarine,Svetog Ilije, Tina Ujevića,Fra Stjepana Buljana,Nikole Šopa,Vladimira Preloga, Kaštelanska)

Broj birača : 761

Broj članova BO : 5

 

9.115A009 OŠ Kiseljak 1 -OŠ Kiseljak (Radićeva,Školska,Podastinjska,Stjepana Radića, Ivane Brlić Mažuranić, Vatroslava Lisinskog,Kralja Tvrtka,Zagrebačka,Podastinje,Podastinjsko brdo, Križići)

Broj birača :804

Broj članova BO : 5

 

10. 115A010 Borina - privatni objekt vlasnice Luce Barišić,ulica Borinska broj 17 (Borina,Rotiljska,Rotilj)

Broj birača : 496

Broj članova BO : 5

 

11.115A011 Gromiljak 1 -OŠ Gromiljak (Gomionica,Mahala Gomionica,Polje Višnjica)

Broj birača : 875

Broj članova BO : 5

 

12.115A012 Gromiljak 2 -OŠ Gromiljak (Gromiljak)

Broj birača : 765

Broj članova BO : 5

 

13.115A013 Brestovsko 1 -OŠ Dom Brestovsko (Behrići,Bliznice,Devetaci,Dugo Polje,Duke,Gunjače,Hadrovci,Kotačala,Medovci,Rauševac,Svinjarevo)

Broj birača : 820

Broj članova BO : 5

 

14. 115A014 Brestovsko 2 - OŠ Dom Brestovsko (Badnje,Demići,Kazagići,Krčevine,Medovići,Odrače,Velike Sotnice,Pobrđe Orahovo)

Broj birača : 848

Broj članova BO : 5

 

15.115A015 Hrastovi 1 - OŠ Hrastovi (Hrastovi)

Broj birača : 705

Broj članova BO :5

 

16.115A016 Bilalovac 1 -OŠ Bilalovac (Bilalovac b.b.)

Broj birača : 569

Broj članova  BO : 5

 

17.115A017 Lepenica 2 (Azapovići, Boljkovići)

Broj birača : 632

Broj članova BO : 5

 

18.115A018 Kiseljak 4- Srednjoškolski centar Kiseljak (Kraljice mira, Studenac, Žrtava Domovinskog rata,Ribarska,Crvena stijena, Gradišće,Završje)

Broj birača : 579

Broj članova BO :5

 

19. 115A019 Gromiljak 3 - OŠ Gromiljak (Jehovac)

Broj birača : 643

Broj članova BO : 5

 

20.115A020 Kiseljak 5 - Srednjoškolski centar Kiseljak (Bana Josipa Jelačića,Borinska,Privorske ledine,Šar,Vidikovac,Privorski put,Obala hrvatske mladeži,Đure Đakovića,Zrinski,Kardinala Stepinca, Alekse Šantića,Cvjetna)

Broj birača : 833

Broj članova BO : 5

 

21.115A021 Brnjaci 2 -OŠ Brnjaci (Brnjaci 1-500,Paretak,Čalikovac,Ljetovik)

Broj birača : 749

Broj članova BO : 5

 

22.115A022 Gromiljak 4 -OŠ Gromiljak (Dubrave,Gaj ,Katunište,Mrakovi,Stojkovići,Višnjica,Mahala Višnjica)

Broj birača : 686

Broj članova BO : 5

 

23.115A023 Bilalovac 2 -OŠ Bilalovac (Bilalovac 1-500,Brizje,Datići,Markovići,Maslinovići,Pobrđe Milodraž, Šahinovići,Miroševići,Radeljevići)

Broj birača : 724

Broj članova BO : 5

 

24.115A024 Gromiljak 5 -OŠ Gromiljak (Doci,Hercezi,Lug)

Broj birača : 712

Broj članova BO : 5

 

25.115A025 OŠ Kiseljak 2 -OŠ Kiseljak (Gradac,Parževička,Zenička cesta,Kralja Tomislava, Mehmedalije Maka Dizdara,Antuna Branka Šimića,Muse Ćazima Ćatića,Meše Selimovića,Kulina bana,Dobri Dol,Obrtnička,Parževići)

Broj birača : 806

Broj članova BO : 5

 

26.115A026 Hrastovi 2 -OŠ Hrastovi (Male Sotnice)

Broj birača : 325

Broj članova BO : 5

 

Biračko mjesto za glasovanje u odsutnosti 115A501 Odsutnost i biračko mjesto za glasovanje nepotvrđenim glasačkim listićima 115ANNN Nepotvrđeni, nalazit će se na redovitom biračkom mjestu 115A018 Kiseljak 4,Srednjoškolski centar Kiseljak.

U svrhu glasovanja birača koji su prijavljeni kod Općinskog izbornog povjerenstva i koji nisu u mogućnosti posjetiti redovita biračka mjesta zbog raznih razloga, Općinsko povjerenstvo će formirati mobilne timove koji će posjetiti te osobe na dan održavanja Lokalnih izbora.Mobilni timovi bit će sastavljeni od predsjednika i dva člana.

Birači mogu provjeriti jesu li na biračkom popisu u prostorijama Centra za birački popis, koji se nalazi na drugom spratu Općine Kiseljak, na broju 30, svakim radnim danom od 9 do 14 sati.

Odluku potpisuje predsjednik Izbornog povjerenstva, gospodin Vlado Slišković.

 

artinfo.ba

artinfo2019-footer-logo.png

REDAKCIJA PORTALA

E-mail

artinfo.portal@gmail.com

Marketing

marketing@artinfo.ba

POSTANITE DIO TIMA

Copyright 2007-2022 ART  Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17