Agencija za bankarstvo

agencija za bankarstvo fbih

Agencija za bankarstvo FBiH obavještava javnost i građane da će biti uveden moratorij ili neka druga olakšica na otplatu kredita svim građanima kojima je smanjena kreditna sposobnost kao posljedica negativnih efekata proglašenog stanja nesreće u Federaciji BiH.
Zvaničnici, državni zaposlenici, zaposlenici javnih preduzeća, korisnici budžeta, kao i svi drugi kojima se primanja redovno isplaćuju nisu obuhvaćeni privremenom mjerom moratorija na otplatu kredita. Izuzetno, i navedene osobe mogu podnijeti zahtjev ukoliko je članu domaćinstva smanjena kreditna sposobnost zbog negativnih efekata vanrednog stanja, a kojima je prilikom odobravanja kredita cijenjena kreditna sposobnost članova domaćinstva.

Šta podrazumijeva privremeni moratorij?
Banke vam mogu odobriti moratorij s maksimalnim rokom trajanja do ukidanja proglašenja stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine. Ovaj moratorij znači da će vam banke odgoditi plaćanje obaveza (glavnica i kamata ili samo glavnica, u zavisnosti od procjene mogućnosti klijenta) do ukidanja proglašenja stanja nesreće.

 

"Razumijemo strah građana i zahtjeve kojima je dio javnosti tražio moratorij za sve, ali nemoguća je odluka kojom bi u jednak status bio stavljen zaposlenik koji je ostao bez posla sa zaposlenikom državnog preduzeća koji ima redovne prihode. Ista logika važi i za pravne osobe, jer sve državne institucije i pravne osobe koje imaju stabilno poslovanje ili čak i povećan promet, ne mogu imati pravo na moratorij. To pravo je predviđeno za pravne osobe kojima je znatno otežano poslovanje kao posljedica negativnih efekata proglašenog stanja nesreće u Federaciji BiH", pojašnjavaju iz Agencije za bankarstvo FBiH.
Svi koji mogu plaćati svoje finansijske obaveze u ovom trenutku to i trebaju raditi, a posebno javni sektor, jer samo na taj način možemo pomoći ugroženima i doprinijeti da se prebrodi ova kriza, naglasili su iz te institucije.

"S druge strane, svi građani i pravna lica koji su pogođeni direktno ili
indirektno negativnim efektima koronavirusa imaju pravo tražiti od svojih
banaka moratorij od 90 dana, što je period u kojem miruje otplata i nema
obračuna zatezne kamate, a potom sa bankom mogu dogovarati i druge mjere.
Većina banaka je već pripremila procedure za jednostavnu i sigurnu
komunikaciju sa klijentima. Banke će i samoinicijativno pokrenuti ove
aktivnosti ako utvrde da je klijentova otplatna sposobnost ugrožena ili ne
mogu stupiti sa klijentom u kontakt", navodi se.

Agencija za bankarstvo FBiH je osigurala i pravni i regulatorni osnov da mjerom moratorija miruju i regulatorne obaveze finansijskih institucija (npr. dodatna rezervisanja, reklasifikacija), kao i da moratorij ne utječe na pogoršanje rejtinga klijenata (lošija kategorizacija).

Osim moratorija na kreditne obaveze, bankama se regulatorno olakšalo i odobravanje kredita za likvidnost klijenata pravnih osoba s ciljem osiguranja likvidnosti ekonomije te spašavanja radnih mjesta.

Agencija za bankarstvo FBiH naglašava da je u ovim vanrednim okolnostima potrebno rasteretiti građane i pravne osobe kojima je zbog pandemije ugrožena platežna moć, a istovremeno – zaštititi stabilnost finansijskog sistema i deponente.

"Agencija je vrlo ozbiljno pristupila ovom pitanju, imajući na umu da ishitreni potezi i greške mogu nanijeti ogromnu štetu finansijskom sistemu, što bi na koncu samo dodatno otežalo ionako već teško stanje. Naša odgovornost je da, u ovakvim trenucima, ne dopustimo takve scenarije i da zaštitimo građane, privredu i finansijski sistem", zaključuje se u priopćenju Agencije za bankarstvo.

ART BLOG NAŠA DIJASPORA NATJEČAJI MARKETING POŠALJITE VIJEST
Agencija za bankarstvo

agencija za bankarstvo fbih

Agencija za bankarstvo FBiH obavještava javnost i građane da će biti uveden moratorij ili neka druga olakšica na otplatu kredita svim građanima kojima je smanjena kreditna sposobnost kao posljedica negativnih efekata proglašenog stanja nesreće u Federaciji BiH.
Zvaničnici, državni zaposlenici, zaposlenici javnih preduzeća, korisnici budžeta, kao i svi drugi kojima se primanja redovno isplaćuju nisu obuhvaćeni privremenom mjerom moratorija na otplatu kredita. Izuzetno, i navedene osobe mogu podnijeti zahtjev ukoliko je članu domaćinstva smanjena kreditna sposobnost zbog negativnih efekata vanrednog stanja, a kojima je prilikom odobravanja kredita cijenjena kreditna sposobnost članova domaćinstva.

Šta podrazumijeva privremeni moratorij?
Banke vam mogu odobriti moratorij s maksimalnim rokom trajanja do ukidanja proglašenja stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine. Ovaj moratorij znači da će vam banke odgoditi plaćanje obaveza (glavnica i kamata ili samo glavnica, u zavisnosti od procjene mogućnosti klijenta) do ukidanja proglašenja stanja nesreće.

 

"Razumijemo strah građana i zahtjeve kojima je dio javnosti tražio moratorij za sve, ali nemoguća je odluka kojom bi u jednak status bio stavljen zaposlenik koji je ostao bez posla sa zaposlenikom državnog preduzeća koji ima redovne prihode. Ista logika važi i za pravne osobe, jer sve državne institucije i pravne osobe koje imaju stabilno poslovanje ili čak i povećan promet, ne mogu imati pravo na moratorij. To pravo je predviđeno za pravne osobe kojima je znatno otežano poslovanje kao posljedica negativnih efekata proglašenog stanja nesreće u Federaciji BiH", pojašnjavaju iz Agencije za bankarstvo FBiH.
Svi koji mogu plaćati svoje finansijske obaveze u ovom trenutku to i trebaju raditi, a posebno javni sektor, jer samo na taj način možemo pomoći ugroženima i doprinijeti da se prebrodi ova kriza, naglasili su iz te institucije.

"S druge strane, svi građani i pravna lica koji su pogođeni direktno ili
indirektno negativnim efektima koronavirusa imaju pravo tražiti od svojih
banaka moratorij od 90 dana, što je period u kojem miruje otplata i nema
obračuna zatezne kamate, a potom sa bankom mogu dogovarati i druge mjere.
Većina banaka je već pripremila procedure za jednostavnu i sigurnu
komunikaciju sa klijentima. Banke će i samoinicijativno pokrenuti ove
aktivnosti ako utvrde da je klijentova otplatna sposobnost ugrožena ili ne
mogu stupiti sa klijentom u kontakt", navodi se.

Agencija za bankarstvo FBiH je osigurala i pravni i regulatorni osnov da mjerom moratorija miruju i regulatorne obaveze finansijskih institucija (npr. dodatna rezervisanja, reklasifikacija), kao i da moratorij ne utječe na pogoršanje rejtinga klijenata (lošija kategorizacija).

Osim moratorija na kreditne obaveze, bankama se regulatorno olakšalo i odobravanje kredita za likvidnost klijenata pravnih osoba s ciljem osiguranja likvidnosti ekonomije te spašavanja radnih mjesta.

Agencija za bankarstvo FBiH naglašava da je u ovim vanrednim okolnostima potrebno rasteretiti građane i pravne osobe kojima je zbog pandemije ugrožena platežna moć, a istovremeno – zaštititi stabilnost finansijskog sistema i deponente.

"Agencija je vrlo ozbiljno pristupila ovom pitanju, imajući na umu da ishitreni potezi i greške mogu nanijeti ogromnu štetu finansijskom sistemu, što bi na koncu samo dodatno otežalo ionako već teško stanje. Naša odgovornost je da, u ovakvim trenucima, ne dopustimo takve scenarije i da zaštitimo građane, privredu i finansijski sistem", zaključuje se u priopćenju Agencije za bankarstvo.

artinfo2019-footer-logo.png

REDAKCIJA PORTALA

E-mail

artinfo.portal@gmail.com

Marketing

marketing@artinfo.ba

POSTANITE DIO TIMA

Copyright 2007-2022 ART  Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17