NAPREDAK

l_58ab19f3b6dbd13244c0be7957ec770c.jpg

Sastanak Koordinacije direktora Federalne uprave policije (FUP) i policijskih komesara/direktora uprava policija županijskih ministarstava unutarnjih poslova u Federaciji BiH, održan je u Sarajevu 27. i 28. siječnja. 

Sudionike su pozdravili zamjenik direktora FUP-a  Ensad Korman i policijski komesar Županija Sarajevo Nusret Selimović, koji je bio domaćin dvodnevnog sastanka.

Razmatrano je stanje sigurnosti na području Federacije BiH za razdoblje siječanj – prosinac 2021. godinu, te konstatirano kako je došlo do smanjenja broja kaznenih djela uz porast prometnih nesreća u odnosu na isto razdoblje 2020. godine.

Konkretno, smanjen je broj krivičnih djela za 518 djela ili 3,18 posto, kao i broj registriranih prekršaja iz oblasti javnog reda i mira za 4.712 prekršaja ili 15,68 posto, te broj napada na ovlaštena službena lica za 19 napada ili 21,35 posto.

Istovremeno, zabilježeno je povećanje broja prometnih nesreća za 118 u 2021. u odnosu na prethodnu godinu.

Korman je istakao da Informacija o stanju kriminaliteta-sigurnosti posmatrajući s aspekta statističkih podataka odražava rad i aktivnosti policijskih agencija u FBiH, te svakodnevno preventivo i represivno djelovanje.

Drugog dana sastanka pridružio se ministar unutarnjih poslova Županije Sarajevo Admir Katica, navodeći da su ovakvi sastanci od ključnog značaja za unaprjeđenje sigurnosnog sektora države. 

Pored ministra Katice, drugog dana sastanka pridružila se Dijana Stevanović ispred Izaslanstva Europske unije/Ured specijalnog predstavnika EU u Bosni i Hercegovini, te Biljana Potparić Lipa, Nermin Kadribašić i Gorana Žagovec-Kustura ispred USAID-ovog projekta “Pravosuđe protiv korupcije” u Bosni i Hercegovini.

Tijekom sastanka napravljen je kraći osvrt na planirane aktivnosti vezano za potrebe integriranja baze potraga za oružjem za FBiH s Interpolovom bazom iArms, a u sklopu implementacije projekta „Kalibar“ u okviru kojeg se trenutno vrši misija procjene pet država zapadnog Balkana.

Jedan od prioriteta ovog projekta je bila sigurnosna globalna policijska mreža za komunikaciju iARMS, što bi znatno uticalo na efikasniji rad policije u FBiH.

Također, razgovarano je o poduzetim aktivnostima na reorganizaciji Support tima FBiH, te planovima za njegov dalji rad, a vezano za razvoj i održavanje informacijskih sustava u FBiH, te o aktivnostima po pitanju uspostave kontakt točke s Europolom, s obzirom da je šest županijskih ministarstava unutarnjih poslova ovlastilo FUP za zastupanje i ostvarivanje komunikacije u okviru navedene Kontakt točke.

Razgovarano je i o aktivnostima USAID-a koji svojim radom daju puni doprinos razvoju i unaprjeđenju policijskih kapaciteta u BiH.

U sklopu ove teme obratili su se direktorica projekta Biljana Potparić Lipa, te Nermin Kadribašić, sugerirajući policijskim agencijama u FBiH primjenu Kontrolne liste za pokazatelje kvaliteta istražnih radnji i izvještaja agencija za provođenje zakona kao alata u radu na otkrivanju, i u istragama kompleksnih kaznenih djela korupcije, organiziranog kriminala i gospodarskog kriminala.

Dijana Stevanović je u svom izlaganju navela da Delegacije EU/EUSR u BiH, kao i do sada podržava koordinacijske sastanke policijskih agencija u FBiH, te se osvrnula na incijativu usklađivanja Zakona o oružju na razini FBiH, istaknuvši da Izaslanstvo EU pruža punu podršku ovim aktivnostima, a obzirom da je to važan parametar koji se tiče Izvještaja EU kada se radi o BiH.

Nadalje, osvrnula se na aktivnosti koje se tiču uspostave kontakt točke Europola koje, također, inicira i EU.

Također, Stevanović je pozdravila planirane aktivnosti za implementaciju projekta EU, koji ima za cilj podršku za informacijski razvoj sigurnosnog sektora u BiH.

Nakon diskusija i izvršenih analiza po svim pitanjima iz domena rada FUP-a i uprava policija županijskih ministarstava unutarnjih poslova, doneseni su odgovarajući zaključci, te je, između ostalog, ocijenjeno da je sigurnosna situacija na području FBiH na zadovoljavajućoj razini.

Između ostalog, usvojena je preporuka USAID-a u pogledu primjene Kontrolne liste za pokazatelje kvaliteta istražnih radnji i izvještaja agencija za provođenje zakona...

Konstatirano je i da će se kontinuirano provoditi aktivnosti na intenziviranju i jačanju međusobne suradnje policijskih agencija u FBiH, uključujući razmjenu informacija, te provedbe zajedničkih aktivnosti u borbi protiv svi oblika kriminaliteta, priopćeno je iz FUP-a.

Notra.ba

ART BLOG NAŠA DIJASPORA NATJEČAJI MARKETING POŠALJITE VIJEST
NAPREDAK

l_58ab19f3b6dbd13244c0be7957ec770c.jpg

Sastanak Koordinacije direktora Federalne uprave policije (FUP) i policijskih komesara/direktora uprava policija županijskih ministarstava unutarnjih poslova u Federaciji BiH, održan je u Sarajevu 27. i 28. siječnja. 

Sudionike su pozdravili zamjenik direktora FUP-a  Ensad Korman i policijski komesar Županija Sarajevo Nusret Selimović, koji je bio domaćin dvodnevnog sastanka.

Razmatrano je stanje sigurnosti na području Federacije BiH za razdoblje siječanj – prosinac 2021. godinu, te konstatirano kako je došlo do smanjenja broja kaznenih djela uz porast prometnih nesreća u odnosu na isto razdoblje 2020. godine.

Konkretno, smanjen je broj krivičnih djela za 518 djela ili 3,18 posto, kao i broj registriranih prekršaja iz oblasti javnog reda i mira za 4.712 prekršaja ili 15,68 posto, te broj napada na ovlaštena službena lica za 19 napada ili 21,35 posto.

Istovremeno, zabilježeno je povećanje broja prometnih nesreća za 118 u 2021. u odnosu na prethodnu godinu.

Korman je istakao da Informacija o stanju kriminaliteta-sigurnosti posmatrajući s aspekta statističkih podataka odražava rad i aktivnosti policijskih agencija u FBiH, te svakodnevno preventivo i represivno djelovanje.

Drugog dana sastanka pridružio se ministar unutarnjih poslova Županije Sarajevo Admir Katica, navodeći da su ovakvi sastanci od ključnog značaja za unaprjeđenje sigurnosnog sektora države. 

Pored ministra Katice, drugog dana sastanka pridružila se Dijana Stevanović ispred Izaslanstva Europske unije/Ured specijalnog predstavnika EU u Bosni i Hercegovini, te Biljana Potparić Lipa, Nermin Kadribašić i Gorana Žagovec-Kustura ispred USAID-ovog projekta “Pravosuđe protiv korupcije” u Bosni i Hercegovini.

Tijekom sastanka napravljen je kraći osvrt na planirane aktivnosti vezano za potrebe integriranja baze potraga za oružjem za FBiH s Interpolovom bazom iArms, a u sklopu implementacije projekta „Kalibar“ u okviru kojeg se trenutno vrši misija procjene pet država zapadnog Balkana.

Jedan od prioriteta ovog projekta je bila sigurnosna globalna policijska mreža za komunikaciju iARMS, što bi znatno uticalo na efikasniji rad policije u FBiH.

Također, razgovarano je o poduzetim aktivnostima na reorganizaciji Support tima FBiH, te planovima za njegov dalji rad, a vezano za razvoj i održavanje informacijskih sustava u FBiH, te o aktivnostima po pitanju uspostave kontakt točke s Europolom, s obzirom da je šest županijskih ministarstava unutarnjih poslova ovlastilo FUP za zastupanje i ostvarivanje komunikacije u okviru navedene Kontakt točke.

Razgovarano je i o aktivnostima USAID-a koji svojim radom daju puni doprinos razvoju i unaprjeđenju policijskih kapaciteta u BiH.

U sklopu ove teme obratili su se direktorica projekta Biljana Potparić Lipa, te Nermin Kadribašić, sugerirajući policijskim agencijama u FBiH primjenu Kontrolne liste za pokazatelje kvaliteta istražnih radnji i izvještaja agencija za provođenje zakona kao alata u radu na otkrivanju, i u istragama kompleksnih kaznenih djela korupcije, organiziranog kriminala i gospodarskog kriminala.

Dijana Stevanović je u svom izlaganju navela da Delegacije EU/EUSR u BiH, kao i do sada podržava koordinacijske sastanke policijskih agencija u FBiH, te se osvrnula na incijativu usklađivanja Zakona o oružju na razini FBiH, istaknuvši da Izaslanstvo EU pruža punu podršku ovim aktivnostima, a obzirom da je to važan parametar koji se tiče Izvještaja EU kada se radi o BiH.

Nadalje, osvrnula se na aktivnosti koje se tiču uspostave kontakt točke Europola koje, također, inicira i EU.

Također, Stevanović je pozdravila planirane aktivnosti za implementaciju projekta EU, koji ima za cilj podršku za informacijski razvoj sigurnosnog sektora u BiH.

Nakon diskusija i izvršenih analiza po svim pitanjima iz domena rada FUP-a i uprava policija županijskih ministarstava unutarnjih poslova, doneseni su odgovarajući zaključci, te je, između ostalog, ocijenjeno da je sigurnosna situacija na području FBiH na zadovoljavajućoj razini.

Između ostalog, usvojena je preporuka USAID-a u pogledu primjene Kontrolne liste za pokazatelje kvaliteta istražnih radnji i izvještaja agencija za provođenje zakona...

Konstatirano je i da će se kontinuirano provoditi aktivnosti na intenziviranju i jačanju međusobne suradnje policijskih agencija u FBiH, uključujući razmjenu informacija, te provedbe zajedničkih aktivnosti u borbi protiv svi oblika kriminaliteta, priopćeno je iz FUP-a.

Notra.ba

artinfo2019-footer-logo.png

REDAKCIJA PORTALA

E-mail

artinfo.portal@gmail.com

Marketing

marketing@artinfo.ba

POSTANITE DIO TIMA

Copyright 2007-2022 ART  Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17