ART BLOG NAŠA DIJASPORA NATJEČAJI MARKETING POŠALJITE VIJEST
Ministarstvo gospodarstva SBK

ministarstvo gospodarstva sbk logo

 

 

Na osnovu člana 9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave («Službene novine Srednjobosanskog kantona», broj: 8/03 i 14/03) I Odluke Vlade Srednjobosanskog kantona o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije "Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima za potporu skijalištima i razvoju turizma” , utvrđenog Budžetom Srednjobosanskog kantona za 2020.god, broj odluke: 01-11.7-195/20 od 28.02.2020. godine, Ministarstvo gospodarstva objavljuje

JAVNI POZIV

ZA ODABIR KORISNIKA SREDSTAVA SA POZICIJE

„SUBVENCIJE PRIVATNIM PODUZEĆIMA I PODUZETNICIMA ZA POTPORU
SKIJALIŠTIMA I RAZVOJU TURIZMA” ZA 2020. GODINU

 

JAVNI POZIV ZA ODABIR KORISNIKA SREDSTAVA SA POZICIJE "SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA I PODUZETNICIMA ZUA PODRŠKU SKIJALIŠTIMA I RAZVOJU TURIZMA" ZA 2020. GODINU

ZAHTJEV ZA UKLJUČIVANJE U PROGRAM

I PREDMET

Objavljuje se javni poziv za dodjelu sredstava za sufinanciranje projekata sa pozicije ”Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima za potporu skijalištima i razvoju turizma”

Sredstva za ove namjene su predviđena budžetom Srednjobosanskog kantona za 2020.god u Ministarstvu gospodarstvu, u skladu sa Odlukom Vlade Srednjobosanskog kantona o usvajanju programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije ”Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima za potporu skijalištima i razvoju turizma”

II NAMJENA

U oblasti ”Tekući transferi Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima za potporu skijališta i razvoju turizma” sufinansiraju se slijedeći projekti:

LOT.I. Projekti za izgradnju, unapređenje i modernizaciju skijališta na prostoru Srednjobosanskog kantona u cilju povećanja konkurentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva i produžetka zimske turističke sezone.

Ciljevi projekata su: poticanje i izgradnja novih i modernizacija postojećih skijališta kako bi se prostor Srednjobosanskog kantona učinio konkurentnim za strana i domaća ulaganja (u turizmu) u odnosu na zemlje okruženja, unapređenje i podizanje usluga na samim skijalištima, povećanje ugostiteljsko-turističkih sadržaja i ponude na skijalištima, uređenje infrastrukture i nabavka opreme za bavljenjem zimskim sportovima, povećanje sigurnosti turista/skijaša, povećanje zaposlenosti i ravnomjerniji regionalni razvoj.

LOT.2. Projekti adaptacije postojećih i izgradnja novih smještajnih kapaciteta.

Ciljevi projekata su: povećanje ugostiteljsko-turističkih sadržaja, razvoj porodičnog i ruralnog turizma, adaptacija postojećih i izgradnja novih smještajnih kapaciteta, ulaganja u povećanje kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata za smještaj, održivi razvoj, očuvanje radnih mjesta, novo zapošljavanje u ovoj oblasti, rast i razvoj ugostiteljsko-turističke privrede u Kantonu.

III PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja na javnom pozivu imaju pravne i fizičke osobe koje imaju skijališta ili su u fazi izgradnje, subjekti koji se bave izdavanjem smještajnih kapaciteta, te da su registrirani za obavljanje djelatnosti iz oblasti turizma i ugostiteljstva . Subjekti koji apliciraju na ovaj javni poziv za projekte iz LOT.I. moraju priložiti dokaz o posjedovanju koncesije na predmetno skijalište ili dokaz da je podnesen kompletan i valjan Zahtjev za dodjelu koncesije kod nadležnog organa.

Subjekti koji apliciraju na ovaj javni poziv za projekte iz LOT.2.(adaptacija postojećih smještajnih kapaciteta) moraju priložiti Rješenje o ispunjavanju minimalnih uslova i uslova za kategoriju za smještajne objekte, izdano od nadležnog organa.

Nemaju pravo sudjelovanja na javnom pozivu subjekti kojima od strane Ministarstva gospodarstva nije prihvaćen izvještaj o implementaciji programa i rezultatima ostvarivanja programa po ranije dobivenim poticajnim sredstvima.

IV DOKUMENTACIJA

 • Obavezna dokumentacija
  1. Zahtjev za uključivanje u program - ovjeren i potpisan od odgovorne osobe
  2. Obavezni prilozi spisak potrebne dokumentacije u zavisnosti od podnositelja zahtjeva i programa za koji se prijavljuje dat je u prilogu Zahtjeva za uključivanje u program.
 • Svi priloženi dokumenti moraju biti izdani od strane nadležnih sudskih i upravnih organa.
 • Sve priložene kopije dokumenata moraju biti ovjerene od strane nadležnih organa.
 • Dokumentacija ne smije biti starija od 3 (slovima: tri) mjeseca računajući od dana objave, izuzev rješenja o registraciji pravnog subjekta, uvjerenja o poreznoj registraciji i uvjerenja o registraciji PDV-a.
 • Dokumentacija se može preuzeti elektronski putem na web stranici Vlade

Srednjobosanskog kantona www.sbk-ksb.gov.ba ili osobno u prostorijama Ministarstva gospodarstva Srednjobosanskog kantona sa sjedištem u ulici Prnjavor 16 a, Travnik

V KRITERIJI ZA OCJENU PROJEKATA I ODABIR KORISNIKA

Komisija za razmatranje prispjelih projekata na osnovu javnog poziva, vrednuje prispjele projekte na osnovu slijedećih kriterija:

 1. Jasno definiran projekat, sa opisom projekta, aktivnostima koje će se provoditi, očekivanim rezultatom: 10%;
 2. Povečanje zaposlenosti: 30%
 3. Vrijednost projekta: 20%
 4. Stupanj samofinanciranja (vlastito sudjelovanje %): 30% 5. Stupanj sufinansiranja (sredstva iz drugih izvora %): 10%

VI KOMISIJA

 • Ministar Ministarstva gospodarstva Srednjobosanskog kantona imenuje Komisiju koja razmatra podnešene prijave i sačinjava prijedlog Odluke o dodjeli sredstava.
 • Komisija podnosi izvještaj o radu Ministru Ministarstva gospodarstva sa prijedlogom Odluke o dodjeli sredstava.
 • Prijedlog Odluke o dodjeli sredstava Ministar Ministarstva gospodarstva Srednjobosanskog kantona upućuje Vladi Srednjobosanskog kantona koja donosi Odluku o raspodjeli sredstava.

VII PODNOŠENJE PRIJAVE

Prijave sa odgovarajućom dokumentacijom, šalju se osobno ili preporučeno poštom u zapečaćenim kovertama na adresu: Ministarstvo gospodarstva, Prnjavor 16 a, 72270 Travnik sa naznakom: ” NE OTVARATI - po javnom pozivu "Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima za potporu skijalištima i razvoju turizma”

VIII OSTALE ODREDBE

MINISTAR 

Nisvet Hnjić

0
0
0
s2sdefault

artinfo2019-footer-logo.png

REDAKCIJA PORTALA

E-mail

artinfo.portal@gmail.com

Marketing

marketing@artinfo.ba

POSTANITE DIO TIMA

Copyright 2007-2021 ART  Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17