skola povratak

Polazak u školu predstavlja veliku promjenu u životu djeteta i njegove obitelji. Da bi polazak djeteta u školu bio što uspješniji, potrebno je dijete pripremiti. Glavni i najvažniji dio priprema mora se odvijati u obitelji. Ako stvaramo motivirajuće okruženje u kojem se podržava dječja radoznalost, aktivnost, stjecanje novih iskustava, igra i stvaralaštvo, stvaramo dobre uvjete za budućeg uspješnog đaka - prvaka.

Djeca koja pohađaju predškolske ustanove uglavnom se pripremaju za školu programima predškolskog odgoja, dok djeca koja nisu uključena u vrtićke programe trebaju biti uključena u program predškole.

Nakon odgojitelja, koji pripremaju djecu za polazak u školu, učitelji su ti koji trebaju biti spremni na primanje djece u prvi razred. Trebaju prihvatiti nove učenike sa svim njihovim karakteristikama i različitostima te im omogućiti uspješno uključivanje u novu sredinu.

1. NE NAMEĆITE DJECI PSIHIČKI STRES OD ŠKOLE!
Pritisak oko pripreme za školu, mnogu djecu može uznemiriti.

'Zna li moje dijete slova?', 'Govori li engleski?', 'Može li dugo sjediti?' - sve su to pitanja koja roditelji sebi postavljaju. Međutim to nije 'vježbanje', 'uškolavanje', 'pripremanje' ili intenzivni razvoj pojedine vještine. Danas svaki trogodišnjak zna da će 'jednom ići u školu' te je usmjeravanje na sljedeću fazu razvoja uz kompetentnog ili starijeg vršnjaka i odraslu osobu - dio odrastanja. Dijete živi u društvu i spontano uči o budućnosti: naučit će voziti bicikl bez pomoćnih kotača, jednom će znati plivati, narast će, znat će pisati... i ići će u školu nakon šestog rođendana. Djeca vide druge oko sebe, u obitelji i u vrtiću saznaju da su njihovi roditelji i drugi odrasli, kao i braća, sestre, išli u školu te da je škola mjesto učenja i dio života. Važno je da dijete tijekom odrastanja ima podršku u svim aspektima razvoja i važne informacije od odraslih u skladu s dobi, da raste u uvjetima koji su poticajni za razvoj socijalnih vještina i emocionalne zrelosti te razvija odnose u kojima će se osjećati sigurno.

2. SAMOPOŠTOVANJE PRVAŠIĆA
Što se tiče razvoja samopoštovanja, važno je imati na umu kako ono polako opada zadnju godinu polaska u vrtić te osobito polaskom u osnovnu školu. Razlog tome je sve češće procjenjivanje u školi kao i činjenica što se u školskoj dobi samopoštovanje počinje odnositi na više zasebnih osobina. Budući da na njega utječu postupci roditelja i odgojitelja, pozitivnu sliku o sebi i visoko samopoštovanje će imati ona djeca čiji roditelji/odgojitelji pokazuju realistična očekivanja (ni previsoka ni preniska), koji prihvaćaju dijete onakvo kakvo je te mu daju osjećaj da je vrijedno i sposobno. S druge strane, kritiziranje i omalovažavanje te pretjerano kontroliranje i naređivanje, dovest će do niskog samopoštovanja, a dijete niskog samopoštovanje će imati i nisko samopouzdanje, odnosno bojat će se i započeti neku aktivnost jer neće vjerovati u sebe.

3. VAŽNOST OSAMOSTALJIVANJA DJETETA
Prije polaska u školu dijete je korisno osamostaliti u brizi za sebe (oblačenje i obuvanje, kulturno-higijenske navike pri jelu, odlazak na wc, pranje i brisanje ruku, kulturne navike ophođenja, kao što su npr. pozdravljanje i primjereno korištenje tzv. “četiri čarobne riječi“ – molim, hvala, izvoli, oprosti).

4. DAJTE DJECI DOZNANJA DA JE ŠKOLA NEŠTO POZITIVNO
Knjige su izvrstan način da se vaše dijete bliže upozna s idejom škole. U knjižnici posudite knjige o početku škole, novoj školi i slično te zatim provodite vrijeme čitajući ju s djetetom redovito prije početka školovanja. Slično možete i osmisliti priče, crtati crteže i slično. Dijete će dobiti priliku postavljati brojna pitanja kako bi se bolje upoznalo sa školom.

5. POTIČITE NA ISPRAVNO PONAŠANJE
Djeca trebaju biti sposobna učiniti ono što učitelj traži, slijediti pravila i primjereno surađivati s odraslima i drugom djecom.

Jedan od najučinkovitijih načina za poticanje ovakvog pozitivnog ponašanja jest nagrađivanje. Kada se vaše dijete ponaša na pozitivan način pokažite pozitivne emocije, veliki smiješak, pljesak, zagrljaj i slično ili koristite opipljive nagrade, uključujući naljepnice, zvjezdice ili posebnu igru s mamom ili tatom.

6. PODUČITE DJECU POŠTIVANJU DRUGIH
Podučite djecu da se ne smije razgovarati u isto vrijeme kada to čine drugi već da moraju tražiti riječ i čekati red dizanjem ruke.

7. RADITE NA GRAFOMOTORICI DJETETA
Znanstvenici su u području fiziologije posljednjih desetljeća nepobitno dokazali da se vježbanjem fine motorike prstiju utječe na određene zone u kori mozga, potiče se razvoj djetetova govora, radnih sposobnosti te mentalni i kreativni potencijali. Istaknula bih specifične predvježbe pisanja s metalnim okvirima iz Montessori-pedagogije, koje pozitivno utječu na djetetovu sposobnost crtanja, oblikovanja i pisanja.

ŠTO JE GRAFOMOTORIKA?

Grafomotorika je, najjednostavnije rečeno, sposobnost držanja olovke i pisanja. Grafomotorika je važan tehnički aspekt pisanja koje dijete treba svladati prije polaska u školu. Dijete prije polaska u školu ne treba znati pisati slova. Najvažnije je da nauči pravilno držati olovku, bojicu ili flomaster.

VJEŠTINE GRAFOMOTORIKE I PISANJA UKLJUČUJU:

vizualnoperceptivne vještine
motoričko planiranje i izvedbu
ortografsko kodiranje
kinestetički feedback i vizualno-motoričku koordinaciju

8. NAUČITE DIJETE PRAVILNOM KORIŠTENJU VREMENA, UZ MINIMALNO SJEDENJE ISPRED EKRANA
Odredite redovito vrijeme za odlazak na spavanje i buđenje. Ponovo uspostavite rutinu objedovanja. Obroke pripremite u otprilike isto vrijeme kao i u školi. Pripremite mjesto za školski kutak u vašem domu. Bit će to mjesto gdje je pospremljen školski pribor, gdje se uči i pišu domaće zadaće. Uredite školski kutak zajedno s djetetom. Pobrinite se da to bude mirno mjesto s puno svjetlosti.

9. POĐITE S DJETETOM KUPITI POTREBNU OPREMU ZA ŠKOLU I ISKORISTITE TO VRIJEME DA GA PSIHIČKI PRIPREMITE

Zajedno s djetetom obavite nabavku/ kupnju školskih potrepština. Prije polaska u kupovinu napravite zajednički plan: što ćete kupovati i zašto. Provjerite jeste li već pri upisu u školi dobili popis potrebnog školskog pribora i vodite se po njemu. Ukoliko niste dobili popis pribora, kupite sam ono osnovno – torbu, pernicu, nekoliko bojankica, pisanki i bilježnica za matematiku za 1. razred.

10. ZAJEDNIČKE AKTIVNOSTI RODITELJA I DJECE
I za kraj, neke od priprema, koje je poželjno obaviti pred sam polazak djeteta u školu, trebale bi uključivati ugodne zajedničke aktivnosti djeteta i roditelja. Neke od njih su zajedničko uređivanje radnog prostora koji će biti samo djetetov (dakle nije nužna cijela dječja soba ukoliko ne postoje mogućnosti za to, već je dovoljan i radni stol namijenjen samo djetetu) te razgovor s djetetom o promjenama u njegovu životu koje će se dogoditi kada krene u školu kao što je npr. ostajanje nasamo kod kuće. Budući da je svaka životna promjena stresna – bilo pozitivna ili negativna – jer zahtijeva novi način funkcioniranja, važno je poticati pozitivne stavove djeteta prema školi i učenju, odnosno općenito veseliti se s djetetom i biti uz njega u trenucima polaska u prvi razred.

Nikolina J/artinfo.ba

ART BLOG NAŠA DIJASPORA NATJEČAJI MARKETING POŠALJITE VIJEST

skola povratak

Polazak u školu predstavlja veliku promjenu u životu djeteta i njegove obitelji. Da bi polazak djeteta u školu bio što uspješniji, potrebno je dijete pripremiti. Glavni i najvažniji dio priprema mora se odvijati u obitelji. Ako stvaramo motivirajuće okruženje u kojem se podržava dječja radoznalost, aktivnost, stjecanje novih iskustava, igra i stvaralaštvo, stvaramo dobre uvjete za budućeg uspješnog đaka - prvaka.

Djeca koja pohađaju predškolske ustanove uglavnom se pripremaju za školu programima predškolskog odgoja, dok djeca koja nisu uključena u vrtićke programe trebaju biti uključena u program predškole.

Nakon odgojitelja, koji pripremaju djecu za polazak u školu, učitelji su ti koji trebaju biti spremni na primanje djece u prvi razred. Trebaju prihvatiti nove učenike sa svim njihovim karakteristikama i različitostima te im omogućiti uspješno uključivanje u novu sredinu.

1. NE NAMEĆITE DJECI PSIHIČKI STRES OD ŠKOLE!
Pritisak oko pripreme za školu, mnogu djecu može uznemiriti.

'Zna li moje dijete slova?', 'Govori li engleski?', 'Može li dugo sjediti?' - sve su to pitanja koja roditelji sebi postavljaju. Međutim to nije 'vježbanje', 'uškolavanje', 'pripremanje' ili intenzivni razvoj pojedine vještine. Danas svaki trogodišnjak zna da će 'jednom ići u školu' te je usmjeravanje na sljedeću fazu razvoja uz kompetentnog ili starijeg vršnjaka i odraslu osobu - dio odrastanja. Dijete živi u društvu i spontano uči o budućnosti: naučit će voziti bicikl bez pomoćnih kotača, jednom će znati plivati, narast će, znat će pisati... i ići će u školu nakon šestog rođendana. Djeca vide druge oko sebe, u obitelji i u vrtiću saznaju da su njihovi roditelji i drugi odrasli, kao i braća, sestre, išli u školu te da je škola mjesto učenja i dio života. Važno je da dijete tijekom odrastanja ima podršku u svim aspektima razvoja i važne informacije od odraslih u skladu s dobi, da raste u uvjetima koji su poticajni za razvoj socijalnih vještina i emocionalne zrelosti te razvija odnose u kojima će se osjećati sigurno.

2. SAMOPOŠTOVANJE PRVAŠIĆA
Što se tiče razvoja samopoštovanja, važno je imati na umu kako ono polako opada zadnju godinu polaska u vrtić te osobito polaskom u osnovnu školu. Razlog tome je sve češće procjenjivanje u školi kao i činjenica što se u školskoj dobi samopoštovanje počinje odnositi na više zasebnih osobina. Budući da na njega utječu postupci roditelja i odgojitelja, pozitivnu sliku o sebi i visoko samopoštovanje će imati ona djeca čiji roditelji/odgojitelji pokazuju realistična očekivanja (ni previsoka ni preniska), koji prihvaćaju dijete onakvo kakvo je te mu daju osjećaj da je vrijedno i sposobno. S druge strane, kritiziranje i omalovažavanje te pretjerano kontroliranje i naređivanje, dovest će do niskog samopoštovanja, a dijete niskog samopoštovanje će imati i nisko samopouzdanje, odnosno bojat će se i započeti neku aktivnost jer neće vjerovati u sebe.

3. VAŽNOST OSAMOSTALJIVANJA DJETETA
Prije polaska u školu dijete je korisno osamostaliti u brizi za sebe (oblačenje i obuvanje, kulturno-higijenske navike pri jelu, odlazak na wc, pranje i brisanje ruku, kulturne navike ophođenja, kao što su npr. pozdravljanje i primjereno korištenje tzv. “četiri čarobne riječi“ – molim, hvala, izvoli, oprosti).

4. DAJTE DJECI DOZNANJA DA JE ŠKOLA NEŠTO POZITIVNO
Knjige su izvrstan način da se vaše dijete bliže upozna s idejom škole. U knjižnici posudite knjige o početku škole, novoj školi i slično te zatim provodite vrijeme čitajući ju s djetetom redovito prije početka školovanja. Slično možete i osmisliti priče, crtati crteže i slično. Dijete će dobiti priliku postavljati brojna pitanja kako bi se bolje upoznalo sa školom.

5. POTIČITE NA ISPRAVNO PONAŠANJE
Djeca trebaju biti sposobna učiniti ono što učitelj traži, slijediti pravila i primjereno surađivati s odraslima i drugom djecom.

Jedan od najučinkovitijih načina za poticanje ovakvog pozitivnog ponašanja jest nagrađivanje. Kada se vaše dijete ponaša na pozitivan način pokažite pozitivne emocije, veliki smiješak, pljesak, zagrljaj i slično ili koristite opipljive nagrade, uključujući naljepnice, zvjezdice ili posebnu igru s mamom ili tatom.

6. PODUČITE DJECU POŠTIVANJU DRUGIH
Podučite djecu da se ne smije razgovarati u isto vrijeme kada to čine drugi već da moraju tražiti riječ i čekati red dizanjem ruke.

7. RADITE NA GRAFOMOTORICI DJETETA
Znanstvenici su u području fiziologije posljednjih desetljeća nepobitno dokazali da se vježbanjem fine motorike prstiju utječe na određene zone u kori mozga, potiče se razvoj djetetova govora, radnih sposobnosti te mentalni i kreativni potencijali. Istaknula bih specifične predvježbe pisanja s metalnim okvirima iz Montessori-pedagogije, koje pozitivno utječu na djetetovu sposobnost crtanja, oblikovanja i pisanja.

ŠTO JE GRAFOMOTORIKA?

Grafomotorika je, najjednostavnije rečeno, sposobnost držanja olovke i pisanja. Grafomotorika je važan tehnički aspekt pisanja koje dijete treba svladati prije polaska u školu. Dijete prije polaska u školu ne treba znati pisati slova. Najvažnije je da nauči pravilno držati olovku, bojicu ili flomaster.

VJEŠTINE GRAFOMOTORIKE I PISANJA UKLJUČUJU:

vizualnoperceptivne vještine
motoričko planiranje i izvedbu
ortografsko kodiranje
kinestetički feedback i vizualno-motoričku koordinaciju

8. NAUČITE DIJETE PRAVILNOM KORIŠTENJU VREMENA, UZ MINIMALNO SJEDENJE ISPRED EKRANA
Odredite redovito vrijeme za odlazak na spavanje i buđenje. Ponovo uspostavite rutinu objedovanja. Obroke pripremite u otprilike isto vrijeme kao i u školi. Pripremite mjesto za školski kutak u vašem domu. Bit će to mjesto gdje je pospremljen školski pribor, gdje se uči i pišu domaće zadaće. Uredite školski kutak zajedno s djetetom. Pobrinite se da to bude mirno mjesto s puno svjetlosti.

9. POĐITE S DJETETOM KUPITI POTREBNU OPREMU ZA ŠKOLU I ISKORISTITE TO VRIJEME DA GA PSIHIČKI PRIPREMITE

Zajedno s djetetom obavite nabavku/ kupnju školskih potrepština. Prije polaska u kupovinu napravite zajednički plan: što ćete kupovati i zašto. Provjerite jeste li već pri upisu u školi dobili popis potrebnog školskog pribora i vodite se po njemu. Ukoliko niste dobili popis pribora, kupite sam ono osnovno – torbu, pernicu, nekoliko bojankica, pisanki i bilježnica za matematiku za 1. razred.

10. ZAJEDNIČKE AKTIVNOSTI RODITELJA I DJECE
I za kraj, neke od priprema, koje je poželjno obaviti pred sam polazak djeteta u školu, trebale bi uključivati ugodne zajedničke aktivnosti djeteta i roditelja. Neke od njih su zajedničko uređivanje radnog prostora koji će biti samo djetetov (dakle nije nužna cijela dječja soba ukoliko ne postoje mogućnosti za to, već je dovoljan i radni stol namijenjen samo djetetu) te razgovor s djetetom o promjenama u njegovu životu koje će se dogoditi kada krene u školu kao što je npr. ostajanje nasamo kod kuće. Budući da je svaka životna promjena stresna – bilo pozitivna ili negativna – jer zahtijeva novi način funkcioniranja, važno je poticati pozitivne stavove djeteta prema školi i učenju, odnosno općenito veseliti se s djetetom i biti uz njega u trenucima polaska u prvi razred.

Nikolina J/artinfo.ba

artinfo2019-footer-logo.png

REDAKCIJA PORTALA

E-mail

artinfo.portal@gmail.com

Marketing

marketing@artinfo.ba

POSTANITE DIO TIMA

Copyright 2007-2022 ART  Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17