• outdoormedia
  • Sara - Sarajevski

bh putovnice 810x456

Zastupnik u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Damir Arnaut u proceduru je uputio Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o putnim ispravama Bosne i Hercegovine, kojim se predviđa da osobe koje nisu izmirile sve dospjele imovinsko-pravne obaveze iz bračnog odnosa ili odnosa roditelja i djece, odnosno alimentaciju, ne mogu izvaditi putovnicu Bosne i Hercegovine, kao i da se takvim osobama već izdana putovnica može oduzeti.

Predloženim dopunama zakona se značajno pooštrava tretman osoba koje izbjegavaju obaveze prema svojoj djeci, jer izdavanje putovnica neće biti moguće ako sve takve obaveze nisu izmirene, a u takvim situacijama će i oduzimanje već izdane putovnica biti obavezno.

Svi organi nadležni za pitanje alimentacija će, prema predloženim dopunama, biti obavezni da podatake o neizmirenju alimentacije dostavljaju organima nadležnim za izdavanje putnih isprava, a ti organi će biti obavezni da vode posebne evidencije i eletronskim putem ih evidentiraju u centralnu evidenciju putnih isprava.

Nadležni entitetski i županijski organi u svakom slučaju trebaju pojačati napore radi sveobuhvatnog provođenja ovih obaveza od roditelja, a ovaj zakon značajno pomaže te napore, u skladu sa nadležnostima na nivou Bosne i Hercegovine, te poboljšava položaj djece i samohranih roditelja.

Arnaut u tom kontekstu navodi kako je problem izbjegavanja financijskih obaveza roditelja prema djeci sve više akutan u Bosni i Hercegovini, u oba entiteta i Brčko Distriktu BiH, te da najveći dio tereta kada su u pitanju pokušaji da ishode izvršavanje tih obaveza nose samohrani roditelji, a najveću štetu trpe djeca.

Zakon o putnim ispravama BiH trenutno dozvoljava odbijanje zahtjeva za izdavanje putne isprave samo ako postoji osnovana sumnja da će podnositelj zahtjeva izbjeći izvršenje dospjele imovinsko-pravne obaveze iz bračnog odnosa ili odnosa roditelja i djece, a i to isključivo „na zahtjev nadležnog suda“.

0
0
0
s2sdefault

KALENDARBTN1OSMRTICE BTN1NATJECAJIPNT2

artinfo2019-footer-logo.png

REDAKCIJA PORTALA

artinfo.portal@gmail.com

marketing@artinfo.ba

POSTANITE DIO TIMA

Copyright 2007-2019 ART  Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17