logonovi

 

btn facebook btn homebtn mobilni

×

Napomena

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Ukinuta presuda Naseru Oriću

naser oric

Sud Bosne i Hercegovine priopćio je da je ukinuta presuda u predmetu Naser Orić i drugi i određeno ponovno održavanje pretresa pred vijećem Apelacijskog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine.

"Vijeće Odjela I za ratne zločine Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine u krivičnom predmetu protiv optuženih Nasera Orića i Sabahudina Muhića, nakon održane sjednice vijeća Apelacijskog odjeljenja, donijelo je drugostupanjsku odluku kojom se uvažava žalba Tužiteljstva Bosne i Hercegovine, te se presuda Suda Bosne i Hercegovine, broj S1 1 K 014977 15 Kri od 09. listopada 2017. godine ukida i određuje održavanje pretresa pred vijećem Apelacijskog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine", stoji u priopćenju Suda BiH.

Navode da Apelacijsko vijeće u žalbi Tužiteljstva BiH osnovanim nalazi prigovor da je prvostupanjsko vijeće učinilo bitnu povredu odredaba kaznenog postupka iz člana 297. stav 1. tačka i) Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, odnosno da se presuda zasniva na dokazima na kojima se po odredbama krivičnog procesnog zakona presuda ne može zasnivati.

U Apelacijskom odjeljenju - Odjela I za ratne zločine Suda BiH ističu da je iz navedenih žalbenih razloga učinjena povreda imala za posljedicu ukidanje prvostupanjske presude.

"Prvostupanjskom presudom Suda BiH, broj S1 1 K 014977 15 Kri od 09.10.2017. godine, optuženi Naser Orić i Sabahudin Muhić su, na osnovu odredbe člana 284. tačka c) ZKP BiH, oslobođeni od optužbe, i to optuženi Naser Orić da je radnjom opisanom u tački 1. dispozitiva optužnice počinio kazneno djelo Ratni zločin protiv ratnih zarobljenika propisano odredbom člana 144. preuzetog Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, a optuženi Naser Orić i Sabahudin Muhić da su radnjama opisanim u točkama 2. i 3. dispozitiva optužnice počinili krivično djelo Ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 144. KZ SFRJ u vezi s članom 22. istog zakona", navodi se u priopćenju.

Navode da je protiv navedene presude žalbu izjavilo Tužiteljstvo BiH zbog bitnih povreda odredbi kaznenog postupka, te zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, s prijedlogom da Apelacijsko vijeće uvaži žalbu, u cjelosti ukine prvostupanjsku presudu i održi pretres.

"Braniteljice optuženih su dostavile Sudu BiH odgovore na žalbu Tužiteljstva BiH, s prijedlogom da Apelacijsko vijeće odbije žalbu kao neosnovanu i potvrdi prvostupanjsku presudu. Na sjednici Apelacijskog vijeća, održanoj dana, 08. svibnja 2018. godine, tužitelj Tužiteljstva BiH ostao je pri svojim navodima iznesenim u žalbi, te je istu ukratko izložio, a braniteljice optuženih su ukratko iznijele odgovore na izjavljenu žalbu. Optuženi Naser Orić i Sabahudin Muhić su prihvatili navode braniteljica i istaknuli da nemaju ništa da dodaju", zaključeno je u priopćenju Suda BiH.

artinfo.ba | preuzeto s portala dnevnik.ba

 

flink1flink1flink1

ARTlogofooter2015

Ovaj portal je član Vijeća internet portala u BiH

Copyright 2007-2016 ART company d.o.o. Sva prava zadržana.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

 

designer17