logonovi

 

btn facebook btn homebtn mobilni

×

Napomena

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Kreševo: Natječaj za izgradnju vodospremnika/rezervoara u naseljenom mjestu Bukva

opcina kresevo

U petak, 1. lipnja 2018. godine, načelnik Općine Kreševo donio je ODLUKU o pokretanju postupka javne nabavke radova konkurentskim postupkom za izgradnju vodospremnika/rezervoara u naseljenom mjestu Bukva.

Ovom Odlukom odobrava se pokretanje postupka javne nabave radova "Izgradnja vodospremnika/rezervoara" u naseljenom mjestu Bukva. Procijenjena vrijednost nabavke je do 13.675 KM, bez uračunatog PDV-a. Nabavka radova vršit će se u skladu sa planiranim sredstvima u proračunu Općine Kreševo sa pozicije - ekonomski kod br. 821612.

Javna nabavka će se provesti putem konkurentskog postupka, a postupak javne nabave provest će se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama podzakonskim i internim aktima. Kriterij za dodjelu ugovora je "najniža cijena".

Nakon provedenog konkurentskog postupka sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se ugovor o izvođenju radova.

Postupak nabavke po ovoj odluci provest će povjerenstvo za javnu nabavku, koje će općinski načelnik formirati posebnim rješenjem.

Obrazloženje: Pri donošenju Odluke načelnik se rukovodio činjenicom da je predložena nabavka planirana Planom javnih nabavki za 2018. godinu u rubrici "radovi" pod stavkom 6. Procjena vrijednost nabave je realna, osigurana su sredstva za navedene radove u proračunu Općine Kreševo, a predložena je i odgovarajuća vrsta postupka.

artinfo.ba

btnposaljivijest

baneri brza posta 300x250

flink1flink1flink1

ARTlogofooter2015

Ovaj portal je član Vijeća internet portala u BiH

Copyright 2007-2016 ART company d.o.o. Sva prava zadržana.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

 

designer17